Přejít k obsahu

Knihovna v časech koronaviru

S ohledem na vládou ČR vyhlášený nouzový stav se od pátku 13. března pro veřejnost uzavírá Univerzitní knihovna ZČU a všechny její pobočky (včetně borské prodejny skript a copycentra).

Služby knihovny (nejen) pro akademické a vědecké pracovníky fungují dále, i když v omezené míře.

Fungování služeb knihovny

Půjčování/prodlužování/vracení knih

V době uzavření knihovny jsme pro Vás nastavili automatické prodlužování Vašich výpůjček. Nebudeme Vám v této situaci ani přičítat pokuty za pozdní vrácení knih. K vracení knih je možné využít knihovní biblioboxy.

Za současné situace, kdy je knihovna uzavřena, je vypůjčení tištěných knih pro zaměstnance možné po individuální domluvě. Vyberte si příslušný titul v katalogu knihovny a kontaktujte příslušnou dílčí knihovnu. Pracovníci knihovny s vámi domluví konkrétní možnost předání knih.

Studentům i akademickým a vědeckým pracovníkům doporučujeme využívat elektronické informační zdroje (e-knihy, e-články aj.) z pohodlí domova. Díky nabídce a vstřícnosti vydavatelů a poskytovatelů se podařilo v tomto období zajistit po autentizaci vzdálené přístupy do dalších elektronických informačních zdrojů. Denně přibývají nové zdroje - sledovat je můžete na webu v sekci Aktuality.

Nákup knih

Knihy a další dokumenty lze objednávat tradiční cestou prostřednictvím Magionu. O vývoji objednávky, případně možnosti vyzvednutí rezervované knihy vás budou informovat pracovníci knihovny mailem. Bližší informace o nákupu knih naleznete na webu v sekci Nákup knih.

Meziknihovní výpůjční služba, rešeršní služby

Služby běží bez omezení, kontaktujte pracovníky knihovny na mailových adresách uvedených na webu v sekcích Meziknihovní výpůjční služba a Rešeršní služby.

Konzultační služby

Knihovna poskytuje konzultační služby (k problematice citací, využívání elektronických informačních zdrojů, psaní závěrečné práce, apod.) akademickým pracovníkům i studentům. Kontaktujte pracovníky knihovny na mailových adresách uvedených na webu v sekci Konzultační hodiny.

Evidence publikační činnosti

Evidence publikační činnosti probíhá bez omezení. Při odevzdání plných textů do knihovny preferujeme zaslání vnitřní poštou. Bližší informace o evidenci publikační činnosti naleznete na webu v sekci Publikační činnost.

Vydavatelská činnost

Ohledně žádostí o přidělení ISBN, vydání publikací, recenzního řízení, přidělení DOI apod. prosím kontaktujte kolegy z vydavatelství (vydavatel@uk.zcu.cz). Bližší informace o nabízených službách naleznete na webu vydavatelství.

Prodej knih probíhá přes e-shop vydavatelství (https://www.e-shop.zcu.cz/). Uzavřeny jsou prodejny a výdejní místa. Objednané knihy Vám kolegové z vydavatelství zašlou poštou přímo až k Vám. Máte-li dotaz k objednávkám knih, kontaktujte vydavatelství na mailu objednavky@uk.zcu.cz.

Copycentrum

Zavřeno je i Copycentrum na Borech. To nicméně přijímá zakázky elektronicky po mailu (tisk@uk.zcu.cz), vyzvednutí je možné po předchozí domluvě.

______

Prosíme Vás, abyste nás s ohledem na krizový provoz knihovny kontaktovali na uvedených mailech, nikoli telefonicky. V případě, že si nebudete jisti, na koho se obrátit, použijte mailovou adresu knihovna@uk.zcu.cz.

Vaše knihovna

365 přikázání grafického designu / Sean Adams, Peter Dawson, John Foster, Tony Seddon Zábavné matematické hádanky / Martin Gardner Konec Evropy / James Kirchick Obraz šlechtického panství v Čechách 1500-1750 / Robert Šimůnek

Patička