Přejít k obsahu

Mimořádná opatření

Všechny dílčí knihovny Univerzitní knihovny jsou otevřeny v režimu výdejního okénka.

Provozní doba knihoven:
Pondělí, středa 9:00–18:00
Úterý, čtvrtek, pátek 9:00–14:00

Pravidla poskytování služeb Univerzitní knihovny studentům

Půjčování

Půjčování je možné formou předběžné objednávky. Student si požadované dokumenty objedná prostřednictvím emailu na adresy jednotlivých dílčích knihoven, vedle identifikace knih (autor, název, signatura) uvede svoje celé jméno a Orion login. Knihovna jej opět mailem vyzve, že jsou knihy připravené a případně dobu převzetí.

Při návštěvě knihovny student vždy  při vstupu do knihovny provede dezinfekci rukou, identifikuje se na snímači svojí JIS kartou a převezme knihy připravené na jeho jméno.

Týmové a individuální studovny zatím nejsou k dispozici.

Vracení

Student knihy přednostně vrací do biblioboxů nebo do krabice připravené v každé knihovně. V době od 22.10. do 4.12. nenabíhají žádné poplatky za pozdní vrácení. Platby za pozdní vrácení do 22.10. lze uhradit převodem na účet, konkrétní údaje (číslo účtu, variabilní znak apod.) Vám na vyžádání sdělí v příslušných dílčích knihovnách.

Tiskové služby

Fungují na přístrojích mimo prostor knihovny.

Elektronické informační zdroje

Studentům i akademickým a vědeckým pracovníkům doporučujeme využívat elektronické informační zdroje (e-knihy, e-články aj.) z pohodlí domova

Nákup knih

Knihy a další dokumenty lze objednávat tradiční cestou prostřednictvím Magionu. O vývoji objednávky, případně možnosti vyzvednutí rezervované knihy vás budou informovat pracovníci knihovny mailem. Bližší informace o nákupu knih naleznete na webu v sekci Nákup knih.

Meziknihovní výpůjční služba, rešeršní služby

Služby běží bez omezení, kontaktujte pracovníky knihovny na mailových adresách uvedených na webu v sekcích Meziknihovní výpůjční služba a Rešeršní služby.

Konzultační služby

Knihovna poskytuje konzultační služby (k problematice citací, využívání elektronických informačních zdrojů, psaní závěrečné práce, apod.) akademickým pracovníkům i studentům. Kontaktujte pracovníky knihovny na mailových adresách uvedených na webu v sekci Konzultační hodiny.

Evidence publikační činnosti

Evidence publikační činnosti probíhá bez omezení. Při odevzdání plných textů do knihovny preferujeme zaslání vnitřní poštou. Bližší informace o evidenci publikační činnosti naleznete na webu v sekci Publikační činnost.

Vydavatelská činnost

Ohledně žádostí o přidělení ISBN, vydání publikací, recenzního řízení, přidělení DOI apod. prosím kontaktujte kolegy z vydavatelství (vydavatel@uk.zcu.cz). Bližší informace o nabízených službách naleznete na webu vydavatelství.

Knihy prosím objednávejte přes e-shop vydavatelství. Publikace Vám rádi zašleme poštou až k Vám domů. Prodejna skript na Borech je uzavřena, stejně tak výdejní místa. Máte-li dotaz k objednávkám knih, kontaktujte vydavatelství na mailu objednavky@uk.zcu.cz.

Copycentrum

Pro veřejnost je Copycentrum uzavřeno. Realizaci zakázek v rámci ZČU prosím domlouvejte e-mailem: tisk@uk.zcu.cz.

______

Prosíme Vás, abyste nás s ohledem na krizový provoz knihovny kontaktovali na uvedených mailech, nikoli telefonicky. V případě, že si nebudete jisti, na koho se obrátit, použijte mailovou adresu knihovna@uk.zcu.cz.

Vaše knihovna

To byl můj život?? / Pavel Kohout Člověk, jaký je: základy individuální psychologie / Alfred Adlern Konec Evropy / James Kirchick Poválečná Evropa / Tony Judt

Patička