Přejít k obsahu

Knihovna v časech koronaviru

Fungování služeb knihovny

Pravidla poskytování služeb Univerzitní knihovny studentům

Všechny dílčí knihovny Univerzitní knihovny jsou otevřeny.

Provozní doba knihoven 

Pondělí, středa 9:00–18:00

Úterý, čtvrtek, pátek 9:00–14:00

Půjčování 

Půjčování je možné formou předběžné objednávky i přímou návštěvou volného výběru knihovny. Ve snaze zachovat co nejlepší hygienické podmínky pro čtenáře a pracovníky knihovny knihovna preferuje předběžnou objednávku.  Student si požadované dokumenty objedná prostřednictvím emailu na adresy jednotlivých dílčích knihoven, vedle identifikace knih (autor, název, signatura) uvede svoje celé jméno a Orion login. Knihovna jej opět mailem vyzve, že jsou knihy připravené a případně dobu převzetí.

Při návštěvě knihovny student vždy  při vstupu do knihovny provede dezinfekci rukou, identifikuje se na snímači svojí JIS kartou a převezme knihy připravené na jeho jméno případně navštíví volný výběr knihovny.

Týmové studovny zatím nejsou k dispozici.

Vracení

Student knihy přednostně vrací do biblioboxů nebo do krabice připravené v každé knihovně. Knihy budou odečteny z jeho čtenářského konta po třech dnech karantény. Poplatky z prodlení nejsou účtovány za období 13.3.-8.6.2020.

Tiskové služby

Fungují bez omezení.

Dobíjení JIS karty 

Funguje bez omezení, přesto je preferováno bezhotovostní dobíjení JIS karty tj.:

(i) převodem z bankovního účtu na účet č. 78887000/2700; uživatel JUK je povinen uvést jako variabilní symbol celé rodné číslo bez lomítka nebo vygenerované číslo z programu Stravování a ubytování Správy kolejí a menz a specifický symbol 7777.

(ii) přes platební terminály - platba je možná pouze platební kartou:

  • - v hale Menzy 4, Univerzitní 12
  • - v hale FEL, Univerzitní (naproti soukromému bufetu)
  • - v hale NTIS, Technická 8, u hlavního vchodu
  • - v hale Menzy 1, Kollárova 19.

V knihovně může být najednou max. 15 osob, s dodržením odstupu 2 m, pracovníci knihovny budou toto nařízení průběžně regulovat. Čtenáři jsou povinni se řídit případnými dalšími pokyny pracovníků knihovny.

Fungování dalších služeb knihovny

Elektronické informační zdroje 

Studentům i akademickým a vědeckým pracovníkům doporučujeme využívat elektronické informační zdroje (e-knihy, e-články aj.) z pohodlí domova. Díky nabídce a vstřícnosti vydavatelů a poskytovatelů se podařilo v tomto období zajistit po autentizaci vzdálené přístupy do dalších elektronických informačních zdrojů. Denně přibývají nové zdroje - sledovat je můžete na webu v sekci Aktuality.

Nákup knih

Knihy a další dokumenty lze objednávat tradiční cestou prostřednictvím Magionu. O vývoji objednávky, případně možnosti vyzvednutí rezervované knihy vás budou informovat pracovníci knihovny mailem. Bližší informace o nákupu knih naleznete na webu v sekci Nákup knih.

Meziknihovní výpůjční služba, rešeršní služby

Služby běží bez omezení, kontaktujte pracovníky knihovny na mailových adresách uvedených na webu v sekcích Meziknihovní výpůjční služba a Rešeršní služby.

Konzultační služby

Knihovna poskytuje konzultační služby (k problematice citací, využívání elektronických informačních zdrojů, psaní závěrečné práce, apod.) akademickým pracovníkům i studentům. Kontaktujte pracovníky knihovny na mailových adresách uvedených na webu v sekci Konzultační hodiny.

Evidence publikační činnosti

Evidence publikační činnosti probíhá bez omezení. Při odevzdání plných textů do knihovny preferujeme zaslání vnitřní poštou. Bližší informace o evidenci publikační činnosti naleznete na webu v sekci Publikační činnost.

Vydavatelská činnost a Copycentrum

Ohledně žádostí o přidělení ISBN, vydání publikací, recenzního řízení, přidělení DOI apod. prosím kontaktujte kolegy z vydavatelství (vydavatel@uk.zcu.cz). Bližší informace o nabízených službách naleznete na webu vydavatelství.

Prodej knih probíhá přes e-shop vydavatelství (https://www.e-shop.zcu.cz/). Prodejna skript na Borech od pondělí 1. června 2020 funguje v běžné otevírací době (po-pá 8.00-11.30 a 12.30-15.00). Máte-li dotaz k objednávkám knih, kontaktujte vydavatelství na mailu objednavky@uk.zcu.cz.

Copycentrum

Copycentrum na Borech od pondělí 1. června 2020 funguje v běžné otevírací době, tj. každý všední den od 7 do 15 hodin (kontakt: tisk@uk.zcu.cz, 377 631 653).

______

Prosíme Vás, abyste nás s ohledem na krizový provoz knihovny kontaktovali na uvedených mailech, nikoli telefonicky. V případě, že si nebudete jisti, na koho se obrátit, použijte mailovou adresu knihovna@uk.zcu.cz.

Vaše knihovna

Labyrintem zločinu a chudoby / Laco Toušek et al. Obraz šlechtického panství v Čechách 1500-1750 / Robert Šimůnek 365 přikázání grafického designu / Sean Adams, Peter Dawson, John Foster, Tony Seddon Poválečná Evropa / Tony Judt

Patička