Přejít k obsahu

E-knihy v nabídce Univerzitní knihovny

*aktualizace: duben 2020
V době vydání byly odkazy a návody funkční, ale v prostředí internetu se vše mění. Narazíte-li na nesrovnalosti, dejte nám vědět (eiz@uk.zcu.cz), abychom materiál aktualizovali.

Vzdálený přístup

Pokud jste na území univerzity (tj. v rozsahu IP adres ZČU), není třeba se nijak přihlašovat. Jste-li jinde, potřebujete použít vzdálený přístup. U většiny platforem je zprovozněn přístup přes Shibboleth, tj. dostanete se na stránku Orion WebAuth, kde se přihlašujete stejně, jako do systémů ZČU. Můžete využít zde uvedené odkazy nebo se přihlásit z hlavních stránek příslušné platformy podle návodu.

Off-line čtení 

EBSCO a ProQuest umožňují výpůjčku knihy k off-line čtení. K tomu potřebujete mít vytvořený Adobe Digital účet a mít na svém zařízení nainstalovanou aplikaci ke čtení knih Adobe Digital Editions, kam se ukládají knihy vypůjčené z obou platforem. Výpůjčku máte přístupnou pouze na zařízení, do které jste si knihu stáhli. Tuto volbu využívejte jen v nutných případech, protože tím zablokujete titul dalším zájemcům.

Nepřístupné knihy

Není přístupná kniha, kterou potřebujete? Napište nám (eiz@uk.zcu.cz). Univerzitní knihovna pro vás z různých projektů získala na roky 2018-2021 finanční prostředky na nákup e-knih.

Platformy přístupu k elektronickým knihám

Přístup k elektronickým knihám je z různých platforem, protože každá z nich nabízí vlastní portfolio e-knih:

ČESKÉ KNIHY

Cambridge University Press

Zakoupeno máme 92 knih napříč obory a dalších 70 titulů je přístupných v režimu Open Access.

https://www.cambridge.org/core

Pokud z menu vybrete „What we publish“ dál „Books“ (v mobilní aplikaci je přechod na další úroveň menu šipkou pod úvodním obrázkem) a „View all ebooks and Elements you have access to here“, zobrazí se pouze přístupné knihy. Výběr je možné dál filtrovat např. podle tématu („subject“).

Použijete-li tento link uvidíte pouze přístupné knihy:
www.cambridge.org/core/what-we-publish/books/listing?sort=canonical.date%3Adesc&aggs%5BonlyShowAvailable%5D%5Bfilters%5D=true&aggs%5BproductTypes%5D%5Bfilters%5D=BOOK&searchWithinIds

Vzdálený přístup přes Shibboleth:
https://shibboleth.cambridge.org/Shibboleth.sso/discovery?entityID=https%3A%2F%2Fshib.zcu.cz%2Fidp%2Fshibboleth&target=https%3A%2F%2Fjournals.cambridge.org%2Faction%2FloginShibb

nebo:
Institutional login
Federation Czech Republic /Czech Academic Identity Federation
Organization Západočeská univerzita v Plzni

Na mobilních zařízeních je potřeba u vybraného titulu sjet dolů na další obrazovku, abyste se dostali k plným textům.

Připravili jsme pro Vás seznam dostupných titulů (xls).

DeGruyter

Zakoupeno přes 150 titulů. Polovina z nich ze společenskovědných a humanitních oborů, druhá polovina z oblasti přírodních věd, techniky a medicíny. Kromě toho je v režimu Open Access zpřístupněno ještě dalších 2 500 titulů. Kolekce obsahuje také řadu knih v němčině.

https://www.degruyter.com/

Při vyhledávání na celé platformě bez omezení se zobrazují výsledky hledání v časopisech i knihách. Máte-li zájem pouze o knihy, omezte výběr na „Books“

Bohužel nelze omezit výběr pouze na dostupné knihy. Připravili jsme pro Vás seznam titulů (xls), které má ZČU zakoupené.

Vzdálený přístup přes Shibboleth:
https://www.degruyter.com/applib/openathens?entityID=https%3a%2f%2fshib.zcu.cz%2fidp%2fshibboleth&openAthens2Redirect=https%3a%2f%2fwww.degruyter.com

nebo
Vyberte ikonku človíčka
Sign in
Login with Institutional access
vybrat University of West Bohemia
Go to login

Ebsco eBooks

Přes 1 000 knih (z nich více než 100 českých titulů) Nejvíce knih je z oblasti technologií, inženýrství, informatiky, matematiky a ekonomiky. Zanedbatelná není ani kolekce zdravotnictví. Méně jsou zastoupeny společenské a humanitní obory.

http://search.ebscohost.com/

Chcete-li si prohlédnout pouze knihy, vyberte na úvodní stránce EBSCO eBooks a pak pouze eBook Collection (EBSCOhost). Zobrazí se pouze knihy, které máme přístupné a lze je prohlížet podle oborů.

On-line čtení
Neomezené. Možnost stáhnout nebo vytisknout až 100 stránek knihy na jedno přihlášení. 

Off-line výpůjčka
Na 14 dní. Využívejte jen v nutných případech, protože tím po dobu výpůjčky zabráníte přístupu k titulu ostatním uživatelům. Aby bylo možné knihu vypůjčit, musíte mít vytvořený Adobe Digital účet i účet u EBSCO.
Pro offline čtení je potřebná aplikace Adobe Digital Editions (dostupná zdarma).
V mobilních zařízeních je k dispozici v App Store nebo Google Play.
Vypůjčená kniha se stáhne pouze do zařízení, odkud jste výpůjčku realizovali.

Knihy jsou zakoupeny k trvalému užívání, proto je najdete i v knihovním katalogu Aleph a systému Summon.

Při vyhledávání ve všech kolekcích EBSCOhost se mezi výsledky zobrazují i eBooks.

Vzdálený přístup přes Shibboleth:
http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=shib&custid=s7221464

nebo
Institutional login
vybrat Czech Academic Identify Federation (eduID.cz)
vybrat Západočeská univerzita v Plzni

Emerald

Je zakoupena kolekce eBooks Business, Management & Economics (2013–2017), obsahující přes 500 titulů. Celá kolekce má ale širší zaměření, takže zahrnuje řadu knih přesahujících do sociologie, environmentalistiky, zdravotní péče, vzdělávání aj.

https://emeraldinsight.com/

Pokud si z úvodní obrazovky vyberete Advanced Search, máte možnost omezit vyhledávání pouze na dostupný obsah Access Type: Only content I have access to.
Na celé platformě se při vyhledávání pracuje na úrovni kapitol.

Připravili jsme pro Vás seznam titulů (pdf), které má ZČU zakoupené.

Vzdálený přístup přes Shibboleth:
https://www.emerald.com/start-session?idp=https://shib.zcu.cz/idp/shibboleth&return=

nebo:
Login
Find your institution
Zapadoceska univerzita v Plzni
Vpravo zelené tlačítko login

JSTOR

Je zakoupeno 429 titulů e-knih z humanitních a společenských věd. 

https://www.jstor.org/

Funkce Browse neumožňuje omezit prohlížení ani na přístupný obsah ani na typ publikace. Funkce Search má přednastaveno vyhledávání pouze v přístupném obsahu a ve druhém kroku (nebo v pokročilém vyhledávání – Advanced Search) lze nastavit filtr typu obsahu: Books. Ve výsledcích jsou nejen tituly knih, ale i jejich kapitol, které odpovídají dotazu.

Připravili jsme jmenný seznam přístupných titulů (xls) s možností filtrování podle hlavních oborů.

Vzdálený přístup přes Shibboleth:
https://shibbolethsp.jstor.org/start?entityID=https%3A%2F%2Fshib.zcu.cz%2Fidp%2Fshibboleth&site=jstor&dest=%2F

nebo
Log In
Find my institution
Vlevo vybrat University of West Bohemia Západočeská Univerzita v Plzni
Log In

Oxford University Press

197 příruček z filozofie, lingvistiky, práva a kriminologie.  

http://www.oxfordhandbooks.com/

Chcete-li si pohlédnout pouze přístupné tituly, je potřeba vybrat v Browse by Subject konkrétní obor nebo Browse All. Odfiltrovat podle dostupnosti (Unlocked a Free) a překliknout na kartu Books.

Ke stejnému výsledku vede link:
https://www.oxfordhandbooks.com/browse?submittedFilterId=by-availability&btog=chap&pageSize=20&sort=titlesort&avail_3=unlocked&avail_4=free

Funkce Search vyhledává v článcích i knihách. Výsledky jsou na samostatných kartách Articles a Books.

Seznam zakoupených e-knih
Kolekce filozofie:
https://www.oxfordhandbooks.com/browse?t1=ORR:AHU02720
Kolekce lingvistika:
https://www.oxfordhandbooks.com/browse?t1=ORR:AHU01290
Kolekce právo:
https://www.oxfordhandbooks.com/browse?t1=ORR:LAW00010
Kolekce kriminologie a trestní právo:
https://www.oxfordhandbooks.com/browse?t1=ORR:SOC00500

Vzdálený přístup přes Shibboleth:
https://shibboleth2sp.sams.oup.com/Shibboleth.sso/Login?entityID=https%3A%2F%2Fshib.zcu.cz%2Fidp%2Fshibboleth&target=https%3A%2F%2Fshibboleth2sp.sams.oup.com%2Fshib%3Fdest%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.oxfordhandbooks.com%252FSHIBBOLETH%253Fdest%253D%25252Fbrowse%25253Ft1%25253DORR%25253AAHU02720

nebo
Vlevo: Sign in via your Institution
vybrat University of West Bohemia

Link uvedený výše vede na zdroje z oboru filozofie. Pokud potřebujete jiný obor, musíte tento výběr zrušit.

ProQuest Ebook Central (dříve Ebrary a MyiLibrary)

150 knih z toho 20% českých titulů, převážně společenskovědní a humanitní obory z bývalé platformy Ebrary a dalších 170 knih přírodovědných a technických oborů z původní platformy MyiLibrary.

https://ebookcentral.proquest.com/lib/zcup-ebooks/

Zvolíte-li link výše, budete vyhledávat pouze v zakoupených knihách.

Prohlížet přístupné tituly můžete podle oborů v nabídce Prohlížet obory.

On-line čtení
Neomezené. Možnost stáhnout nebo vytisknout až 60 stránek knihy na jedno přihlášení.

Off-line výpůjčka
Možná délka výpůjčky závisí na typu licence konkrétního titulu 1–21 dnů (využívejte jen v nutných případech, protože tím po dobu výpůjčky zabráníte přístupu k titulu ostatním uživatelům). Aby bylo možné knihu vypůjčit, musíte se přes Shibboleth přihlásit do ProQuest a mít vytvořený Adobe Digital účet.
Pro off-line čtení potřebujete aplikaci Adobe Digital Editions. V mobilních zařízeních je k dispozici v App Store nebo Google Play.
Vypůjčená kniha se stáhne pouze do zařízení, odkud jste výpůjčku realizovali.

Knihy jsou zakoupeny k trvalému užívání, proto je najdete i v knihovním katalogu Aleph a systému Summon.

Je nutné použít přímý link na kolekce knih. ProQuest má pro časopisy a pro knihy dvě odlišné platformy.

Pro vzdálený přístup přes Shibboleth použijete stejný link:
https://ebookcentral.proquest.com/lib/zcup-ebooks/

Science Direct (knihy nakladatelství Elsevier)

118 knih. Kolekce má obdobné oborové složení jako časopisecká produkce. Dvě třetiny zakoupených titulů jsou pro technické obory.

https://www.sciencedirect.com/

Pro zobrazení pouze přístupných knih použijte tento odkaz:
https://www.sciencedirect.com/science/bookbshsrw/all/full-text-access

Nebo si nejprve zvolte obor, nebo vyberte celou kolekci: Journals & Books. Publication type: zaškrtnete vše, kromě Journals. Access type: vyberte Subscribed & complimentary.

Připravili jsme pro Vás seznam titulů (xls), které má ZČU zakoupené.

On-line čtení
Neomezené. Možnost stáhnout jednotlivé kapitoly e-knih.

Při vyhledávání v celém Science Direct se mezi výsledky zobrazují i knihy a konkrétní kapitoly.

Vzdálený přístup přes Shibboleth:
https://shibboleth2sp.sams.oup.com/Shibboleth.sso/Login?entityID=https%3A%2F%2Fshib.zcu.cz%2Fidp%2Fshibboleth&target=https%3A%2F%2Fshibboleth2sp.sams.oup.com%2Fshib%3Fdest%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.oxfordhandbooks.com%252FSHIBBOLETH%253Fdest%253D%25252Fbrowse%25253Ft1%25253DORR%25253AAHU02720

nebo
Sign in
Sign in via your institution
Other institution
Search for your institution and click the name to login
Západočeská univerzita v Plzni

Springer Link

Přes 4 000 knih a konferenčních sborníků zakoupených + další knihy přístupné v režimu Open Access. Celkově máme přístupných téměř 19,5 tisíc titulů, z toho 13 000 se zaměřením na Computer Science. Další tituly pokrývají medicínu, technické a přírodní vědy, ale i společenskovědní obory včetně ekonomie.

https://link.springer.com/

Použijete-li následující link zobrazí se pouze knihy, které máme přístupné:
https://link.springer.com/search?showAll=false&facet-content-type=%22Book%22

Chcete-li z celé platformy Springer Link přejít pouze k prohlížení knih, kliknete na úvodní stránce ve větě „Providing researchers with access to millions of scientific documents from journals, books, series, protocols and reference works“ na slovo books. Nebo po zvolení oboru vyberete z nabídky Content Type pouze Book.

K vyfiltrování knih přístupných v plném textu odškrtnete vlevo nahoře „Include Preview-Only content“, tím se skryjí knihy označené žlutým zámkem, u kterých máte přístupný pouze obsah, abstrakta a reference na úrovni kapitol.

Pokud je rozeznáno mobilní zařízení, jsou fasety umožňující výběr „Content type“ a „book“ až na konci stránky.

Připravili jsme pro Vás seznam přístupných titulů (xls).

On-line čtení
Neomezené. Možnost stáhnout jednotlivé kapitoly.

Při vyhledávání v celé platformy Springer Link se mezi výsledky zobrazují i knihy.

Knihy jsou zakoupeny k trvalému užívání, proto budou postupně zkatalogizovány, a pak je najdete i v knihovním katalogu Aleph a systému Summon.

Vzdálený přístup přes Shibboleth:
https://fsso.springer.com/federation/init?entityId=https://shib.zcu.cz/idp/shibboleth&returnUrl=http://link.springer.com/

nebo
Log in
Log in via Shibboleth or Athens
Or, find your institution (via Shibboleth)
University of West Bohemia Zapodoceska univerzita v Plzni

Taylor&Francis

Téměř 1500 titulů, obsahově rovnoměrně rozložených mezi technické obory, sociální vědy včetně ekonomie a humanitní obory.

https://www.taylorfrancis.com/

Chcete-li zobrazit pouze knihy, které máme přístupné, vyberte si prohlížení titulů podle oborů, zvolte obor a pak vlevo nahoře omezte výběr na "Show content I have access to".

Pokud volbu oboru nevidíte na mobilním zařízení, popotáhněte obrazovku, obory jsou ve skupinách pod rozsahem počátečních písmen. Omezení výběru na dostupné tituly pak najdete pod tlačítkem Filter.

Připravili jsme pro Vás seznam titulů (xls), které má ZČU zakoupené.

On-line čtení
Neomezené. Možnost stáhnout celou knihu ve formátu pdf.

Je nutné použít link na kolekce knih. Taylor&Francis má pro časopisy a pro knihy dvě odlišné platformy.

Vzdálený přístup přes Shibboleth:
https://www.taylorfrancis.com/start-session?idp=https%3A%2F%2Fshib.zcu.cz%2Fidp%2Fshibboleth

nebo
Login
With Shibboleth or OpenAthens
Zapadoceska Univerzita

Wiley

100 knih, z nich třetina je z oblasti techniky.

http://onlinelibrary.wiley.com/

Na platformě bohužel nelze odfiltrovat nepřístupné dokumenty. Knihy, které máme dostupné v plném textu, jsou vedle typu publikace (Book) označeny malým zeleným otevřeným zámkem a textem Full Access. Vzhledem k celkovému počtu knih na platformě, je výhodnější prohlédnout si seznam zakoupených titulů včetně oboru v excelovském souboru a hledat na platformě konkrétní titul.

On-line čtení
Neomezené. Možnost stáhnout jednotlivé kapitoly nebo celou knihu.

Přístup je z celé platformy Wiley, proto se při vyhledávání bez omezení mezi výsledky zobrazují i knihy a konkrétní kapitoly.

Vzdálený přístup přes Shibboleth:
http://iam.atypon.com/action/ssostart?idp=https%3A%2F%2Fshib.zcu.cz%2Fidp%2Fshibboleth&redirectUri=%2F&targetSP=https%3A%2F%2Fonlinelibrary.wiley.com

nebo
Login
Institutional Login
vybrat Czech Academic Identify Federation (eduID.cz)
vybrat University of West Bohemia

ČESKÉ KNIHY

Bookport

České e-knihy na portálu Bookport (nakladatelství Grada a další) s více než 5 200 tituly v českém jazyce od desítky českých nakladatelů. Naleznete zde tituly od nakladatelství GRADA, Portál, Galén, Nakladatelství Jota a dalších.

Knihy je možné číst on-line v prohlížeči nebo off-line v mobilních aplikacích pro Android a iOS (max. na 3 zařízeních). V aplikaci je možné mít současně až 6 titulů stažených ke čtení off-line. Tituly lze kdykoliv odstranit a nahradit jinými.

Stažené knihy off-line může mít uživatel ve své knihovně bez omezení, respektive do konce platnosti přístupu.

Přihlaste se na portál BOOKPORT zde:

https://www.bookport.cz/Account/Login/

Postup přihlášení:

1. Přihlásit se prostřednictvím eduID.cz
2. zvolit Západočeská univerzita
3. přihlásit se přes Shibboleth

Po úspěšném přihlášení v pravém horním rohu uvidíte své jméno a uživatelský profil a zároveň oranžovou notifikaci, že váš účet byl přiřazen k předplatnému.

O službě – https://www.bookport.cz/o-sluzbe/
Stručná nápověda – https://www.bookport.cz/faq/

Ebsco eBooks – české tituly

Přes 100 českých titulů najdete na platformě Ebsco eBooks z nakladatelství Karolinum, Portál, Masarykovy univerzity a Univerzity Palackého v Olomouci. Výběr se bude dále rozšiřovat.

http://search.ebscohost.com/

Chcete-li si prohlédnout pouze knihy, vyberte na úvodní stránce EBSCO eBooks a pak pouze eBook Collection (EBSCOhost) nebo pro mobilní zařízení eBooks Mobile App. Zobrazí se pouze knihy, které máme přístupné a lze je prohlížet podle oborů.

České knihy vyhledáte pomocí výběru jazyka v levé fasetě.

On-line čtení
Neomezené. Možnost stáhnout nebo vytisknout až 100 stránek knihy na jedno přihlášení. 

Off-line výpůjčka
Na 14 dní. Využívejte jen v nutných případech, protože tím po dobu výpůjčky zabráníte přístupu k titulu ostatním uživatelům. Aby bylo možné knihu vypůjčit, musíte mít vytvořený Adobe Digital účet i účet u EBSCO.
Pro offline čtení je potřebná aplikace Adobe Digital Editions (dostupná zdarma). V mobilních zařízeních je k dispozici v App Store nebo Google Play.
Vypůjčená kniha se stáhne pouze do zařízení, odkud jste výpůjčku realizovali.

Knihy jsou zakoupeny k trvalému užívání, proto je najdete i v knihovním katalogu Aleph a systému Summon.

Při vyhledávání ve všech kolekcích EBSCOhost se mezi výsledky zobrazují i eBooks.

Vzdálený přístup přes Shibboleth:
http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=shib&custid=s7221464

nebo
Institutional login
vybrat Czech Academic Identify Federation (eduID.cz)
vybrat Západočeská univerzita v Plzni
zvolte pouze kolekci eBook Collection (EBSCOhost) nebo pro mobilní zažízení eBooks Mobile App.

ProQuest – české tituly

Na platformě ProQuest jsou i knihy z původní Ebrary. V současnosti je zde 32 českých titulů z nakladatelství Karolinum. 

https://ebookcentral.proquest.com/lib/zcup-ebooks/

Zvolíte-li link výše, budete vyhledávat pouze v zakoupených knihách.

Výběr pouze českých knih:
Rozšířené vyhledávání
Jazyk: čeština

Prohlížet přístupné tituly můžete podle oborů v nabídce Prohlížet obory.

On-line čtení
Neomezené. Možnost stáhnout nebo vytisknout až 60 stránek knihy na jedno přihlášení.

Off-line výpůjčka
Možná délka výpůjčky závisí na typu licence konkrétního titulu 1–21 dnů (využívejte jen v nutných případech, protože tím po dobu výpůjčky zabráníte přístupu k titulu ostatním uživatelům). Aby bylo možné knihu vypůjčit, musíte se přes Shibboleth přihlásit do ProQuest a mít vytvořený Adobe Digital účet.
Pro off-line čtení potřebujete aplikaci Adobe Digital Editions. V mobilních zařízeních je k dispozici v App Store nebo Google Play.
Vypůjčená kniha se stáhne pouze do zařízení, odkud jste výpůjčku realizovali.

Knihy jsou zakoupeny k trvalému užívání, proto je najdete i v knihovním katalogu Aleph a systému Summon.

Je nutné použít přímý link na kolekce knih. ProQuest má pro časopisy a pro knihy dvě odlišné platformy.

Pro vzdálený přístup přes Shibboleth použijete stejný link:
https://ebookcentral.proquest.com/lib/zcup-ebooks/

eReading

Z platformy eReading máme od roku 2012 zakoupeno 12 hojně využívaných titulů studijní literatury.

Knihy najdete i v knihovním katalogu Aleph a systému Summon.

Můžete si je zkopírovat ve formátech epub, mobi a pdf:

FlexiBooks

Od FlexiBooks máte k dispozici přes 4200 českých titulů a jejich počet bude narůstat. 

Knihy si půjčujete prostřednictvím našeho online katalogu Aleph. Pouze tyto výpůjčky za vás hradí Univerzitní knihovna.

Postup:

1. Při první výpůjčce si musíte stáhnout si do PC nebo mobilního zařízení čtečku Flexibooks (bez ní si knihu nepřečtete): https://flexibooks.cz/jak-cist.

2. Zaregistrujte se na stránkách http://flexibooks.cz/.
Registrujte se stejným mailem, který máte ve svém čtenářském kontě. Tam přijde zpráva "Ověření e-mailové adresy" s aktivačním odkazem. Pokud není prolinkován, je potřeba ho zkopírovat a dokončit registraci. Při registraci zvolíte variantu "Nakupuji jako JEDNOTLIVEC".

3. Přihlásit se do online katalogu Univerzitní knihovny Aleph a vyhledat titul.

4. Zvolit jednotku FLX (sbírka E-výpůjčky Flexibooks) – volba Požadavek a následně potvrdit tlačítkem Půjčit Ebook.

5. Aktivovat knihu ze zprávy "Poukazy k objednávce č. ..." proklikněte link s kódem k aktivaci (najdete ho vpravo dole za textem "čeká na aktivaci").

6. Knížka se vám ve flexibooks objeví ve vašem účtu v záložce "Moje knihy" (tam uvidíte prvních 10 stran knihy) a ve čtečce flexibooks (pouze v ní je celá kniha). Někdy chvíli trvá, než se kniha zpřístupní ve čtečce.

Výpůjční lhůta je 30 dní od aktivace poukazu. Kniha se ve čtečce sama deaktivuje a vrátí v uživatelském kontu knihovního katalogu Aleph. Výpůjčku nelze prodloužit, ani vrátit dřív.

Čtečku si můžete nainstalovat až na čtyři zařízení. Máte-li nainstalovanou čtečku v mobilním zařízení a nevidíte výpůjčku, kterou jste nově aktivovali v PC, dejte pod ikonou přihlášení knihu načíst příkazem „Reload library“

Pozor! Hradíme za vás pouze knihy vypůjčené přes katalog Univerzitní knihovny Aleph.

Patička