Aktuality knihovny ZČU http://knihovna.zcu.cz/ Omezení provozu haly Knihovny Bory http://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/news/2019/BOR5.html <p>Ve středu 27. března hostíme v Knihovně Bory <strong>24. ročník Veletrhu pracovních příležitostí při ZČU</strong>. Prosím počítejte s&nbsp;<strong>omezením provozu v hale</strong> a to již od pátečního odpoledne.</p> <p>Děkujeme za pochopení a omlouváme se za případné komplikace.</p> <p>Pokud chcete vědět více o 24. ročníku Veletrhu pracovních příležitostí při ZČU, navštivte <a href="https://www.facebook.com/events/322228745080434/" target="_blank">https://www.facebook.com/events/322228745080434/</a>.</p> <p><br />Vaše knihovna</p> Thu, 21 Mar 2019 09:35:00 GMT http://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/news/2019/BOR5.html 2019-03-21T09:35:00Z Zveřejnění vysokoškolských kvalifikačních prací z roku 2018 http://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/news/2019/VSKP2018.html <p>V Digitální knihovně ZČU nově naleznete obhájené vysokoškolské kvalifikační práce z roku 2018.</p> <p style="text-align: justify;">K dispozici jsou v <a href="http://dspace.zcu.cz/" target="_blank">Digitální knihovně</a> plné texty bakalářských, diplomových, disertačních a výběrově také rigorózních prací obhájených na Západočeské univerzitě už od roku 2012.</p> <p style="text-align: justify;">Vaše knihovna</p> <p style="text-align: justify;"><img alt="DspaceWeb" src="/export/sites/knihovna/obrazky/DspaceWeb.png" style="width: 670px;" title="DspaceWeb" /></p> Mon, 18 Mar 2019 12:18:00 GMT http://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/news/2019/VSKP2018.html 2019-03-18T12:18:00Z Sobotní provoz Filozofické a právnické knihovny http://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/news/2019/PRA2.html <p>Nestíháte nás navštívit přes týden? V sobotu <strong>23. března bude od 11:30 do 15:00</strong> hodin otevřena Filozofická a právnická knihovna v sadech Pětatřicátníků 16.</p> <p>Sobotní provoz ve Filozofické a právnické knihovně je dále plánován na sobotu 27.4. 2019 od 11:30 do 15:00 hodin.</p> <p>Těšíme se na Vaši návštěvu.</p> <p>Vaše knihovna</p> Mon, 18 Mar 2019 06:10:00 GMT http://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/news/2019/PRA2.html 2019-03-18T06:10:00Z Omezení provozu haly Knihovny Bory http://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/news/2019/BOR4.html <p>V <strong>pondělí 18. března</strong> hostíme v Knihovně Bory setkání k projektu Mobility 3.0. Mezi 12 a 15 hodinou tak bude<strong> omezen provoz haly</strong> v přízemí.</p> <p>Děkujeme za pochopení a omlouváme se za případné komplikace.</p> <p>Pokud chcete vědět více o projektu Mobility 3.0, navštivte <a href="https://projekty.zcu.cz/mobility-3.0-uvod.html" target="_blank">https://projekty.zcu.cz/mobility-3.0-uvod.html</a>.</p> <p>Vaše knihovna</p> Thu, 14 Mar 2019 07:38:00 GMT http://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/news/2019/BOR4.html 2019-03-14T07:38:00Z Publikování v odborných časopisech http://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/news/2019/EIZ8.html <p>Na úterý 2. dubna jsme pro Vás ve spolupráci s Emerald Publishing připravili seminář o publikování v odborných časopisech.</p> <p>Seminář se bude konat v Knihovně Bory (<a href="https://www.google.cz/maps/place/Knihovna+Z%C4%8CU+Bory/@49.7251366,13.3491531,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x470aede1fbbd4c69:0x31b4181b70f207db!2zVW5pdmVyeml0bsOtIDI3NjMvMTgsIDMwMSAwMCBQbHplxYggMy1KacW-bsOtIFDFmWVkbcSbc3TDrQ!3b1!8m2!3d49.7251366!4d13.3513418!3m4!1s0x470aee09f7bb1ce7:0xf92125b3c65e4939!8m2!3d49.7254892!4d13.3531154?hl=cs" target="_blank">Univerzitní 18</a>, Plzeň) v místnosti <strong>UB 106 od 10:00 do 11:30</strong>.</p> <p><strong>Program semináře:</strong></p> <ul> <li>Emerald vydavatelství</li> <li>Můj Emerald – co a jak</li> <li>Jak začít s publikováním a proces recenzování</li> <li>Co vlastně editoři a recenzenti hledají?</li> <li>Hodnocení časopisů a jejich důležitost pro váš výzkum.</li> <li>Open Access v Emerald</li> <li>Umění korekce a revize</li> </ul> <p>Kapacita učebny je však omezená. Pokud máte zájem se zúčastnit, přihlaste se prosím na <a href="mailto:knihovna@uk.zcu.cz">knihovna@uk.zcu.cz</a>.</p> <p>Vaše knihovna</p> <p><img alt="publikovani2019" src="/export/sites/knihovna/obrazky/publikovani2019.png" style="width: 670px;" title="publikovani2019" /></p> Wed, 13 Mar 2019 05:51:00 GMT http://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/news/2019/EIZ8.html 2019-03-13T05:51:00Z Noc s Andersenem 2019 http://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/news/2019/NsA2019.html <p>Navazujeme na úspěšnou tradici Nocí s&nbsp;Andersenem a opět nabízíme dětem zaměstnanců ZČU netradiční zážitek! <strong>V&nbsp;noci z 29. na 30. března</strong> budou mít možnost nocovat v knihovně a užít si zábavný program, který je pro ně přichystán.</p> <p>Akce je určena pro děti ve věku 6-12 let. Máte-li zájem přihlásit své děti, ozvěte se nám <strong>nejpozději do 15. března</strong> na e-mail <strong><a href="mailto:knihovna@uk.zcu.cz">knihovna@uk.zcu.cz</a></strong>. Kapacita je omezena, (ne)účast vašeho dítěte bude potvrzena do 20. března.</p> <p><strong>Na co se mohou děti těšit:</strong></p> <ul> <li>čtení</li> <li>knihy pro děti od <a href="https://esterstara.webnode.cz/knihy/" target="_blank">Ester Staré</a></li> <li>hry a soutěže</li> <li>sportovní program</li> <li>další aktivity</li> </ul> <p>Novinky kolem&nbsp;Noci s Andersenem můžete sledovat na stránce <a href="/akce/noc" target="_blank">www.knihovna.zcu.cz/akce/noc</a>.</p> <p><img alt="NsA2019" src="/export/sites/knihovna/obrazky/NsA2019.png" style="width: 650px;" title="NsA2019" /></p> Thu, 07 Mar 2019 05:28:00 GMT http://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/news/2019/NsA2019.html 2019-03-07T05:28:00Z Výstava ENCAUSTIC.ART 56. http://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/news/2019/BOR3.html <p>Od 13. března můžete v knihovně na Borech zhlédnout výstavu obrazů ENCAUSTIC.ART 56.</p> <p>Vystavují: Hana Borovičková, Jana Černá, Olga Dupalová, Dagmar Ettlerová, Anna Hostičková, Marie Kielbusová, Marcela Světlíková, Božena Šlajsová, Eva Šustrová a Ivona Tatíčková.</p> <p>Ve středu 13. března od 17:00 proběhne v Knihovně Bory (<a href="https://www.google.cz/maps/place/Knihovna+Z%C4%8CU+Bory/@49.7251366,13.3491531,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x470aede1fbbd4c69:0x31b4181b70f207db!2zVW5pdmVyeml0bsOtIDI3NjMvMTgsIDMwMSAwMCBQbHplxYggMy1KacW-bsOtIFDFmWVkbcSbc3TDrQ!3b1!8m2!3d49.7251366!4d13.3513418!3m4!1s0x470aee09f7bb1ce7:0xf92125b3c65e4939!8m2!3d49.7254892!4d13.3531154?hl=cs" target="_blank">Univerzitní 18</a>, Plzeň) slavnostní vernisáž za účasti autorek. Vernisáž bude doprovázat vystoupení plzeňské hudební skupiny Past.</p> <p>Výstava potrvá do 22. dubna.</p> <p>Vaše knihovna</p> <p><img alt="ENCAUSTIC.ART" src="/export/sites/knihovna/obrazky/ENCAUSTIC.ART.png" style="width: 670px;" title="ENCAUSTIC.ART" /></p> Wed, 06 Mar 2019 05:34:00 GMT http://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/news/2019/BOR3.html 2019-03-06T05:34:00Z Databáze CINAHL Complete http://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/news/2019/EIZ7.html <p>Na celý březen jsme pro Vás získali zkušební přístup k <strong>databázi pro ošetřovatelství CINAHL Complete</strong>!</p> <p>Databáze CINAHL Complete je <strong>světově nejobsáhlejší zdroj plnotextových periodik z oborů ošetřovatelství a nelékařského zdravotnictví</strong>, který poskytuje plné texty více než 1 300 periodik indexovaných v databázi CINAHL.</p> <p>Navštívit databázi můžete na adrese:</p> <p><strong><a href="http://web.b.ebscohost.com/ehost/search/selectdb?vid=0&amp;sid=6c30b4a4-2bad-4354-8f79-f56051683421%40sessionmgr102" target="_blank">http://web.b.ebscohost.com/ehost/search/selectdb?vid=0&amp;sid=6c30b4a4-2bad-4354-8f79-f56051683421%40sessionmgr102</a></strong></p> <p>Zvolte možnost "EBSCOhost - Databáze EBSCO" a dále "CINAHL Complete".</p> <p>Dejte nám vědět, jak jste s databází spokojeni (<a href="mailto:knihovna@uk.zcu.cz">knihovna@uk.zcu.cz</a>).</p> <p>Více informací o elektronických informačních zdrojích, které jsou pro Vás k dispozici, najdete v sekci "<a href="/elektronicke-informacni-zdroje/">Elektronické informační zdroje</a>" zde na webu.</p> <p>Vaše knihovna</p> Tue, 05 Mar 2019 12:07:00 GMT http://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/news/2019/EIZ7.html 2019-03-05T12:07:00Z Sobotní provoz Knihovny Bory http://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/news/2019/BOR2.html <p>Nestíháte nás navštívit během týdne? Využijte 9. března sobotního provozu Knihovny Bory.</p> <p>Knihovna Bory (<a href="https://www.google.cz/maps/place/Knihovna+Z%C4%8CU+Bory/@49.7251366,13.3491531,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x470aede1fbbd4c69:0x31b4181b70f207db!2zVW5pdmVyeml0bsOtIDI3NjMvMTgsIDMwMSAwMCBQbHplxYggMy1KacW-bsOtIFDFmWVkbcSbc3TDrQ!3b1!8m2!3d49.7251366!4d13.3513418!3m4!1s0x470aee09f7bb1ce7:0xf92125b3c65e4939!8m2!3d49.7254892!4d13.3531154?hl=cs" target="_blank">Univerzitní 18</a>) bude otevřena <strong>od 9:00 do 13:00 hodin</strong>. Navštívit budete moct rovněž prodejnu skript <a href="https://e-shop.zcu.cz/" target="_blank">Vydavatelství ZČU</a>. Otevřena bude také od 9:00 do 13:00 hodin.</p> <p>Sobotní provoz v Knihovně Bory je dále plánován ještě na sobotu 13. dubna 2019.</p> <p>Těšíme se na Vaši návštěvu.</p> <p>Vaše knihovna</p> Mon, 04 Mar 2019 06:12:00 GMT http://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/news/2019/BOR2.html 2019-03-04T06:12:00Z Pátek v chebské knihovně http://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/news/2019/CHEB1.html <p>Ekonomická knihovna sídlící v Chebu by Vám ráda zpestřila studijní pátky. Na pátek 8. března pro Vás mají kolegyně připravený zajímavý program o komunikačních technikách.</p> <p>O čem to bude:</p> <ul> <li>Začíná nový semestr, přijďte si pro novinky do dalšího semestru jako první ;-)</li> <li>Hodilo by se Vám zlepšit komunikační techniky? Co takhle NLP? Odtajníme Vám význam této zkratky!</li> </ul> <p><img alt="Cheb2019-1" src="/export/sites/knihovna/obrazky/Cheb2019-1.png" style="width: 670px;" title="Cheb2019-1" /></p> <p><a href="/knihovny-studovny/Ekonomicka-knihovna.html">Ekonomická knihovna</a> v Chebu sídlí v <a href="https://maps.google.cz/maps?q=Hradebn%C3%AD+22,+350+11+Cheb&amp;hl=cs&amp;ie=UTF8&amp;sll=49.749224,13.375383&amp;sspn=0.010939,0.01929&amp;gl=cz&amp;brcurrent=5,0,0&amp;hnear=Hradebn%C3%AD+2047%2F22,+350+02+Cheb&amp;t=m&amp;z=16" target="_blank">Hradební 22</a>. Jsme tu pro Vás každý všední den - od pondělí do čtvrtka v čase 8.00-18.00, v pátek platí zkrácená otevírací doba 8.00-12.00. Tak si přijďte oddychnout k nám do knihovny.</p> <p>Těšíme se na Vás.</p> Fri, 01 Mar 2019 11:43:00 GMT http://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/news/2019/CHEB1.html 2019-03-01T11:43:00Z