InCites

InCites je analytický nástroj citační databáze Web of Science. Pomocí InCites lze jednoduchou formou tvořit bibliometrické analýzy pomocí různých indikátorů. Na základě citací publikací indexovaných ve Web of Science pomáhá instituci rozvíjet výzkumnou strategii. Umožňuje analyzovat institucionální produktivitu, sledovat aktivitu spolupráce, identifikovat vlivné výzkumníky, předvést silné stránky a objevit oblasti příležitostí. InCites využívá více bibliometrických (srovnávacích) indikátorů než umožňuje Web of Science, vytváří tabulkové a grafické výstupy.

Pro přístup do InCites je nutná registrace pomocí jednoduchého formuláře. Registraci proveďte i v případě, že již máte přihlašovací údaje k Web of Science! Přímý přístup do databáze je možný přes adresu https:/incites.clarivate.com nebo přes rozhraní databáze Web of Science (odkaz v horní liště).

Analýzy můžete tvořit přímo v InCites vytvořením vlastního datasetu nebo importem výsledků vyhledaných v databázi Web of Science. Maximální počet záznamů v datasetu je 50 000 a ve svém účtu můžete mít až 20 datasetů.

Více informací:
https://clarivate.libguides.com/incites_ba

Informace v češtině:
https://clarivate.libguides.com/europe/cz_sk

Video tutoriál:
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=nRHyy4eZM4E

Helpdesk:
http://help.incites.clarivate.com/inCites2Live/signInGroup/signIn.html

V případě potřeby nás kontaktujte: podporavedy@uk.zcu.cz.

Další informace