Kvalifikační práce

Západočeská univerzita v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a v souladu s právními předpisy upravujícími právo duševního vlastnictví a dalšími právními předpisy upravujícími povinnosti ZČU v oblasti zveřejňování údajů zveřejňuje disertační, diplomové, bakalářské a rigorózní práce.

Směrnice "Zveřejňování kvalifikačních prací"

Dostupnost kvalifikačních prací

Pro čtenáře jsou k dispozici tři možnosti vyhledávání:

  • On-line Aleph – pokud má čtenář zájem o konkrétní diplomovou nebo bakalářskou práci (DP, BP) a chce si ji vypůjčit
  • Digitální knihovna – k dispozici jsou v Digitální knihovně plné texty bakalářských, diplomových, disertačních a výběrově také rigorózních prací obhájených na Západočeské univerzitě v Plzni od roku 2012. Disertační práce jsou zahrnuty v komunitě Publikační činnost, všechny ostatní kvalifikační práce naleznete v komunitě Vysokoškolské kvalifikační práce.
  • Univerzitní informační systém STAG – pokud čtenáře zajímá, jaké DP (BP) jsou na dané fakultě (katedře) zpracovávány.

Starší diplomové a bakalářské obhájené na Fakultě pedagogické v letech 1992–2001 lze vyhledávat v databázi, která je přístupná z vybraných počítačů v Pedagogické knihovně na Klatovské. V případě zájmu se obraťte na kolegyně u výpůjčního pultu (pujcped@uk.zcu.cz, otevírací doba).

Právnická knihovna shromažďuje do knihovního katalogu Aleph diplomové práce od akademického roku 1997–1998, bakalářské od akademického roku 1998–1999.

Theses.cz – Vysokoškolské kvalifikační práce

https://theses.cz/

Systém Theses.cz slouží k odhalování plagiátů v závěrečných a absolventských pracích a je do něj zapojeno více než 50 vysokých a vyšších odborných škol v České republice a na Slovensku. Zároveň slouží vysokým školám a univerzitám jako národní registr závěrečných prací (informací o pracích – název, autor, …). Systém Theses.cz vyvíjí a provozuje Fakulta informatiky Masarykovy univerzity.