Biblioboxy

Univerzitní knihovna ZČU spolu se Studijní a vědeckou knihovnou Plzeňského kraje nabízí čtenářům službu pro rychlé vrácení půjčených dokumentů i mimo otevírací dobu obou knihovenbiblioboxy.

Vrácení dokumentů se řídí platným Knihovním řádem příslušné knihovny. Knihy budou odepsány z konta čtenáře v průběhu následujícího pracovního dne. Pokud čtenář vrátí knihy po uplynutí výpůjční lhůty, zaplatí poplatky za pozdní vrácení při příští návštěvě knihovny nebo převodem na účet (info v knihovně).

Vrácení knih je možné zkontrolovat po přihlášení na čtenářské konto v online katalogu knihovny, emailem či telefonicky.

Pozor, do biblioboxů však není možné vracet knihy z Ekonomické knihovny v Chebu, všechny dokumenty na CD nebo DVD a objemné publikace.

Umístění jednotlivých biblioboxů

  • Klatovská 51 (před Fakultou pedagogickou, přístup non-stop)
  • Sady Pětatřicátníků 14 (ve vestibulu Fakulty právnické, přístup 7.0020.00 hod)
  • Univerzitní 22 (u vstupu do Fakulty strojní, přístup non-stop)
  • Bolevecká 30 (ve vstupní hale kolejí, přístup non-stop ve večerních hodinách po domluvě na vrátnici)
  • Nádražní 9 (Hlavní nádraží ČD, v přízemí vedle parkoviště, přístup 3:45–23:00 hod.)
  • Husova 60 (ve vestibulu Centrálního autobusového nádraží naproti hlavnímu vchodu, přístup 5:00–22:00 hod.)