Univerzitní knihovna

Univerzitní knihovna (UK) buduje knihovní fond a poskytuje knihovnicko-informační služby v souladu se studijními obory a výzkumnými záměry Západočeské univerzity v Plzni. Služby poskytuje knihovna zaměstnancům a studentům ZČU i veřejnosti.

Součástí Univerzitní knihovny je i Oddělení vydavatelství nabízející komplexní nakladatelské služby.

Adresa Univerzitní knihovny a kontakty

  • adresa: Univerzitní 18, Plzeň, 306 14
  • telefon: +420 377 637 700
  • e-mail: knihovna@uk.zcu.cz

Knihovní a Organizační řád Univerzitní knihovny

Statistiky Univerzitní knihovny

Hodnocení služeb Univerzitní knihovny

V letech 2008 a 2015 provedla Univerzitní knihovna průzkum hodnocení svých služeb.