Vydavatelství Západočeské univerzity v Plzni

Naším cílem je umožnit pracovníkům a pracovištím univerzity seznámit veřejnost se svou odbornou činností i jejími výsledky. Snažíme se touto cestou podporovat vědecký život na univerzitě. Ediční činnost univerzity se řídí směrnicí rektora č. 3R/2017 (ve znění dodatku z července 2021).

Studentům a široké veřejnosti nabízíme na e-shopu k zakoupení odborné publikace, sborníky, učební texty a skripta s aktuální náplní.

Komplexní vydavatelské služby

Zajišťujeme komplexní vydavatelské služby:

  • ve spolupráci s Vědeckou redakcí ZČU obstaráme recenzní řízení
  • za pomoci nadaných studentů Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara Vám pomůžeme s grafickou úpravou publikací (návrh obálky, grafický design knihy apod.)
  • zajistíme pro Vás korektorské služby a překlady
  • provedeme sazbu Vašich publikací do tiskových .pdf v profesionálním programu Adobe InDesign
  • zajistíme tisk odborných publikací, skript, sborníků, ročenek apod.
  • přidělíme Vašim publikacím ISBN, ISSN nebo DOI
  • ujmeme se rozeslání povinných výtisků knihovnám v ČR a splníme za Vás nabídkovou povinnost
  • zajistíme pro Vás distribuci publikací (v našem e-shopu, v prodejnách vydavatelství, prostřednictvím sítě prodejen KOSMAS a dalších našich partnerů)
  • vydáváme a distribuujeme elektronické publikace – naše publikace naleznete na platformách jako jsou například Palmknihy.cz, Flexibooks, Google Books nebo EBSCO E-books
  • zajišťujeme prodej propagačních předmětů ZČU

Informace pro autory

Přehled vydaných publikací

Zajímají Vás novinky vydané univerzitním nakladatelstvím? Hledáte konkrétní titul? Podívejte se do databáze našich knižních titulů.

Prodej publikací

Kompletní nabídku prodejných publikací Vydavatelství ZČU můžete nalézt v e-shopu na adrese www.e-shop.zcu.cz. Objednané publikace zasíláme na dobírku, popřípadě na fakturu. Svou objednávku nám můžete rovněž zaslat na e-mail objednavky@uk.zcu.cz nebo vybrané publikace zakoupit v některé z našich prodejen.