Přidělování DOI

Základní informace o DOI

DOI (Digital Object Identifier) je unikátní, neměnný identifikátor digitálního objektu, který je publikován online. DOI tedy jednoznačně identifikuje dokumenty v prostředí internetu, přímo odkazuje na dokument, a to i v případě, že se změní URL.

Práva na přidělování DOI jsou poskytována institucím skrze registrační agentury, např. CrossRef.

Jak DOI vypadá?

DOI má formu alfanumerického řetězce, který se skládá ze dvou částí, tzv. prefixu a sufixu. Každé DOI začíná číslicí 10, za níž následuje 4 a více číselný prefix.

Prefix je číselný řetězec, přidělený registrační agenturou, který identifikuje instituci, která dané DOI přidělila.

Sufix je číselný řetězec, jež identifikuje dokument v rámci dané instituce. Nemá pevně danou strukturu, zpravidla se používá názvu zdroje (časopisu, konference).rok.ročník.rozsah stran. Kromě teček lze číselné řetězce oddělit také lomítkem nebo pomlčkou.

Sufix si přiděluje sama instituce s ohledem na to, aby měl každý dokument své DOI a DOI nebylo duplicitní. 

Periodikum

Např. 10.24132/ACM.2017.9.2.42-56
ACM – článek z časopisu Applied and ComputationalMechanics
2017 – rok vydání 2017
9 – ročník 9
2 – číslo 2
42-56 – rozsah stran

Monografie

Např. 10.24132/ZCU.2017.06548
ZCU – monografie vydaná ZČU
2017 – rok vydání 2017
06548 – monografie s ISBN 978-80-261-0654-8

DOI je následně v publikaci/článku uvedeno ve formě odkazu: https://doi.org/10.24132/sufix

Kdy se DOI používá?

DOI přidělujeme těmto jednotkám:

  • Časopisy: titul, ročník, číslo, článek
  • Knihy: edice, titul, kapitoly/části
  • Konferenční sborníky: edice, titul, článek

Přidělování DOI

Vydavatel přiděluje článku DOI již během redakčního procesu, a to z toho důvodu, že DOI by mělo být publikováno ve stejnou chvíli jako objekt, kterému bylo přiřazeno, jehož součástí musí být. DOI je přidělováno finální formě díla. Od konce roku 2016 nově i preprintům, avšak postprintům apod. ho přidělit nelze.

Nejlépe ihned po online publikaci díla je nutné zadat DOI a příslušná metadata do systému CrossRef. Mezní lhůta pro jejich zadání je 24 hodin od online zveřejnění díla. Dokud není obsah zveřejněn, lze použít DOI pouze na interní účely.

Povinností vydavatele je věnovat pozornost funkčnosti URL odkazu a jeho případným změnám, které, pokud k nim dojde, mohou ohrozit persistenci DOI a je proto nutné je prostřednictvím Vydavatelství ZČU hlásit agentuře CrossRef.

Veškeré info naleznete na webu DOI.

V případě zájmu o DOI nás kontaktujte e-mailem (vydavatel@uk.zcu.cz) nebo telefonicky na čísle +420 377 631 950.

Crossref

CrossRef je oficiální mezinárodní registrační agentura, která poskytuje organizační a technickou infrastrukturu pro registraci a využití DOI v oblasti vědeckého výzkumu (více na webu CrossRef).

Členským institucím nabízí CrossRef i další doplňkové služby, např. Cited-by Linking nebo Similarity Check.

Povinnosti členských institucí

  • Přidělení DOI, vložení metadat do systému CrossRef v požadovaném formátu – inbound linking
  • Doplnit DOI, pokud existuje, ke každému záznamu v seznamu referencí – outbound linking
  • Postarat se o to, aby všechny DOI směřovali na platnou cílovou stránku – (response page)
  • Dohlížet na aktualizaci metadat, především na URL
  • Řešit případné duplicity přidělených DOI – Crossref reviduje, zda nebylo některé DOI přiděleno více než jedenkrát, a pokud na takový případ narazí, vydavatele na něj upozorní

Formuláře a další informace