Nákup odborné literatury

Jak objednávat

Objednávání knih probíhá prostřednictvím systému Magion. Žadatel vyhotovuje žádanku elektronicky a jejím zpracováním, tzn. změnou stavu na "předaná žádanka", předává objednacímu místu k vyřízení.

Webové rozhraní Magionu spolu s návody naleznete na stránce http://magion.zcu.cz. Postup práce při zadávání žádanky v EIS MAGION je dostupný na: https://www.magion.zcu.cz/.

Podrobný postup akvizice je zaznamenán v dokumentu: Pravidla akvizice a dodávek odborné literatury Univerzitní knihovny na adrese:

https://zakazky.knihovna.zcu.cz/pravidla.pdf

Obecné informace k nákupu knih – viz níže.

V případě dotazů nás kontaktujte emailem na adresu akvizice@uk.zcu.cz.

Přidělení ID

S ohledem na předmět plnění je nákup literatury rozdělen do následujících skupin, kterým je pro přiděleno následující centrální ID (uvádí se na objednávce):

Rok 2024

1.1. Nákup literatury do knihovního fondu Univerzitní knihovny

  1. Knihy tištěné – ID 1794/24
  2. Knihy elektronické – ID 1799/24
  3. Periodika – ID 1801/24

1.2. Nákup literatury do spotřeby – ID 1804/24

Anonymous

Jan Malý

Nákup knih pro CIV, FAV, FEL, FST, FDU, NTC, R, ÚCV, UJP

+420 377 637 717

Anonymous

Jindra Semlerová

Nákup & předplatné periodik

+420 377 637 753

Anonymous

Zuzana Činátlová

Nákup knih pro FPE

+420 377 637 730

Anonymous

Lucie Hajšmanová

Nákup knih pro FF

+420 377 637 737

Anonymous

Lenka Fajmanová

Nákup knih pro FPR

+420 377 637 746

Anonymous

Jana Martínková

Nákup knih pro FZS

+420 377 637 788

Anonymous

Jana Tomanová

Nákup knih pro FEK

+420 377 637 760

Obecné informace k nákupu knih

Univerzitní knihovna buduje fond knih, periodik a jiných druhů dokumentů, profilovaných v souladu se studijními obory a výzkumnými záměry ZČU.

Podle pravidel stanovených kolegiem kvestora v roce 2000 je nákup knihovního fondu hrazen z několika zdrojů:

  • z prostředků jednotlivých pracovišť: jsou hrazeny jak nákupy literatury pro akademické pracovníky, kteří je mají většinou půjčeny formou dlouhodobé výpůjčky, tak knihy pro studenty do studoven a půjčoven knihovny
  • z prostředků UK: Univerzitní knihovna ze svého rozpočtu hradí elektronické informační zdroje multioborového charakteru, knihy a časopisy příručkového a encyklopedického typu

  • dary: např. skripta vydaná ZČU a některé další publikace vysokoškolských knihoven

Jednotlivá pracoviště i knihovna mohou nákup knihovního fondu realizovat buď z běžných provozních prostředků nebo z účelových prostředků (granty, výzkumné projekty apod.).

Pokud máte náměty na zakoupení dalších titulů, obraťte se nejlépe na svoji katedru nebo na své vyučující, případně napište návrh prostřednictvím webového formuláře Návrh na zakoupení literatury - pokusíme se Váš požadavek vyřídit.