Open Access

Co je Open Access?

Otevřený přístup (open access = OA) je mezinárodní iniciativa k zajištění trvalého, okamžitého a bezplatného přístupu k plným textům výsledků veřejně financované vědy a výzkumu na internetu. Texty zveřejněné v režimu open access je možné bez zvláštních právních, finančních nebo jiných omezení dále kopírovat, reprodukovat, tisknout, rozmnožovat a prohledávat.

OA je reakcí na výrazný vliv internetu na oblast šíření informací a vědeckých poznatků a poskytuje alternativu ke klasickému modelu publikování u komerčních nakladatelů.

Typy Open Access

schema_AO_05

Zelená ani zlatá cesta publikování neznamená, že se autor vyhýbá recenznímu řízení ani běžnému publikačnímu procesu, a nejedná se o publikování vlastním nákladem.

Stejně jako publikování v klasických časopisech je i publikování open access spojeno s publikačními poplatky (article processing charge/article publishing charge). Výši takového poplatku zveřejňuje většina nakladatelů na svých stránkách. V souvislosti s OA vznikl projekt OpenAPC, kde jsou uveřejněny poplatky za open access publikování od univerzit a výzkumných organizací. Řada těchto institucí také zřizuje vlastní fond na podporu publikování a v řadě výzkumných projektů jsou APC uznatelnými náklady.

Proč Open Access?

Základním cílem open access je zajistit rychlou bezbariérovou komunikaci vědeckých poznatků a umožnit tak rychlejší rozvoj vědecké spolupráce.

OA_vyhody

Návod, jak zviditelnit výsledky své publikační práce naleznete v publikaci Pavly Rygelové Otevřený přístup: jak zviditelnit výsledky své vědecké práce.

Máte obavy z open access? Přečtěte si Mýty o open access.

Hnutí Open Access

Pojem Open Access je dále používán také pro označení celosvětového hnutí, které je zaměřeno na prosazování volného a neomezeného publikování vědeckých poznatků a jejich efektivní komunikaci. Základními milníky vzniku a rozšíření hnutí Open Access jsou tři iniciativy označované podle prvního písmene místa přijetí jako BBB iniciativy.

Budapešťská iniciativa (Budapest Open Access Initiative, BOAI)

Iniciativa byla přijata na mítinku Open Society Institute s podporou Sorosovy nadace v únoru 2003 v maďarském hlavním městě Budapešti. Dokument formuluje základní principy a východiska OA a zdůrazňuje jeho pozitivní vliv na bezbariérovou vědeckou komunikaci a apeluje na široké zapojení vědecké komunity.

Prohlášení z Bethesdy o publikování s otevřeným přístupem (Bethesda Statement on Open Access Publishing)

Prohlášení z Bethesdy bylo přijato v dubnu 2003 na ředitelství Howard Hughes Medical Institute v Chavy Chase ve státě Maryland (USA). Základním cílem dokumentu bylo podnítit diskuzi v biomedicínské vědecké komunitě ohledně zajištění otevřeného přístupu k primární vědecké literatuře. Byly vymezeny dílčí cílové skupiny - vědci a vědecké společnosti, knihovny a vydavatelé, grantové agentury a další instituce financující vědecký výzkum, pro které byly s ohledem na jejich roli vytyčeny konkrétní kroky pro dosažení výše popsaného cíle (blíže viz text deklarace).

Berlínská deklarace o otevřeném přístup ke znalostem ve vědě a humanitních oborech (Berlin Declaration on Open Access to Knowledge in the Sciences and Humanities)

Deklarace byla přijata v říjnu 2003 na konferenci Maxe Plancka v Berlíně. Obsahově navazuje na dva předchozí dokumenty. Významným rysem této deklarace je především aplikace konceptu otevřeného přístupu také do oblasti humanitních věd. Seznam signatářů Berlínské deklarace.

The Right to research coalition byla založena studenty v roce 2009 na podporu otevřeného přístupu k vědeckým informacím. Členové této koalice jsou přesvědčeni, že žádný student by neměl mít odepřen přístup k článkům, které potřebuje, protože si jeho instituce nemůže dovolit často vysoké náklady na přístup.

Open Access Week

Na podporu hnutí Open Access je každoročně v říjnu pořádána propagační akce Open Access Week, v rámci níž se konají různé semináře a informační schůzky o problematice publikování s OA a využívání OA zdrojů.

Více informací o Open Acces Week na ZČU.

Chcete o Open access vědět ještě více?

Základní informace o Open Access v češtině:

Základní informace o Open Access v angličtině: 

Publikace o Open Access:

Prezentace o Open Access:

Vaše dotazy k Open Access můžete zasílat na e-mail digknih@uk.zcu.cz.

Videa o Open Access:

Open Access Explained!

Open Access: What's With All The Colors?