Open Access publikování

Open Access publikování na základě licenčních smluv s vydavateli

Připravili jsme pro Vás prezentaci [.pdf], která Vám představí možnosti Open Access publikování na základě licenčních smluv s vydavateli (2023+). Jedná se např. o nakladatelství Taylor & Francis, Emerald Publishing, Sage Publishing, IEEE, Wiley, Springer Nature, Cambridge University Press aj.

Vaše dotazy k Open Access publikování můžete zasílat na e-mail openaccess@uk.zcu.cz.

Další informace k publikování v režimu Open Access