Open Access publikování

Publikační poplatky

Publikování v režimu Open Access umožňuje bezplatný a neomezený online přístup k vědecké literatuře a k odborným informacím. 

Při otevřeném publikování jsou vydavatelem vyžadovány publikační poplatky APC (Article Processing Charge) určené na úhradu nákladů spojených s publikováním článku v OA časopise (tj. editorské náklady na peer review, redakční zpracování, zpřístupnění, archivaci a infrastrukturu).

APC poplatek hradí autor, resp. pracoviště autora (univerzita nebo výzkumná organizace), a to nejčastěji z projektových prostředků.

Výše tohoto poplatku je různá pro jednotlivé časopisy/vydavatele s ohledem na rozdílné náklady a prestiž časopisu. Průměrná cena je 2500 EUR. Konkrétní výše APC poplatku by měla být transparentní a dohledatelná na webových stránkách vydavatele.

Tokeny a slevy u vydavatelů v roce 2024

V rámci uzavřených transformačních smluv (prostřednictvím CzechELib) je u některých vydavatelů k dispozici omezený počet tokenů na úhradu APC poplatků, případně jsou nabízeny slevy: 

Springer Nature: 7/7 tokenů (k 8.3.2024)
Wiley: 4/8 tokenů (k 3.4.2024)
Taylor & Francis: 3/6 tokenů (k 8.3.2024)
Emerald Publishing (kol. Engineering): 2/2 tokeny (k 8.3.2024)
ACM: neomezený počet tokenů
Cambridge University Press: neomezený počet tokenů
Sage: 20% sleva

Instrukce pro autory

Instrukce pro autory naleznete na stránkách Národního centra CzechELib. Na stránkách rovněž naleznete informativní seznam časopisů s možností bezplatného/zlevněného OA publikování.

Tokeny jsou přidělovány dle pravidla "First come first served".

Pro komunikaci s vydavateli je potřeba uvádět afiliaci k ZČU, tj. využívat e-mail s doménou @zcu.cz.

Tokeny doporučujeme využívat pouze v případě, že není zajištěno financování APC z jiných zdrojů, např. projektů.

1 token = 1 uhrazený APC poplatek za článek (bez dalších nákladů pro ZČU).

Kontaktní osoba v Univerzitní knihovně: Ing. Barbora Katolická, openaccess@uk.zcu.cz