Meziknihovní výpůjční služba

Informace o MVS pro knihovny

Online formulář MVS pro externí žadatele – knihovny ČR

Informace o MVS pro uživatele UK ZČU

Objednávka výpůjčky publikace (.pdf formulář)
Objednávka kopie (.pdf formulář)

V případě, že dokument (kniha, článek v časopise apod.), který si uživatel potřebuje vypůjčit, není ve fondu Univerzitní knihovny ZČU ani ve fondu jiné knihovny na území města Plzně, je možné si jej vypůjčit prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby. Pokud je dokument na území České republiky, knihovna která ho má ve svém fondu, zapůjčí tento dokument Univerzitní knihovně ZČU na omezenou dobu (cca 1 měsíc), nebo v případě kratších dokumentů zašle fotokopii. U tuzemských knihoven je výpůjčka zdarma, hradí se pouze poštovné.

Pokud dokument není na území České republiky, je možné podobným způsobem využít mezinárodní meziknihovní výpůjční službu (MMVS) a vypůjčit si dokument v zahraničí. Poplatek za mezinárodní výpůjčku knihy je 250,- Kč (u British Library 500,- Kč).

Pro čtenáře jsou zdarma mezinárodní výpůjčky knih (viz formulář) z:

Bližší pravidla poskytování MVS a MMVS stanoví Knihovní a výpůjční řád UK ZČU. Další informace mohou podat pracovníci jednotlivých odborných knihoven:

FormulářE a další informace