E-knihy v nabídce Univerzitní knihovny

Platformy přístupu k elektronickým knihám

Přístup k elektronickým knihám je z různých platforem, protože každá z nich nabízí vlastní portfolio e-knih.

Platformy

Cambridge University Press

Zakoupeno máme 100 knih napříč obory a dalších 160 titulů je přístupných v režimu Open Access. Platforma umožňuje kromě stažení souborů v pdf i odeslání obsahu do čtečky Kindle nebo na Google Drive.

https://www.cambridge.org/core

Pokud z menu vybrete „What we publish“ dál „Books“ (v mobilní aplikaci je přechod na další úroveň menu šipkou pod úvodním obrázkem) a „View all ebooks and Elements you have access to here“, zobrazí se pouze přístupné knihy. Výběr je možné dál filtrovat např. podle tématu („subject“).

Použijete-li tento link uvidíte pouze přístupné knihy:
www.cambridge.org/core/what-we-publish/books/listing?sort=canonical.date%3Adesc&aggs%5BonlyShowAvailable%5D%5Bfilters%5D=true&aggs%5BproductTypes%5D%5Bfilters%5D=BOOK&searchWithinIds

Vzdálený přístup přes Shibboleth:
https://shibboleth.cambridge.org/Shibboleth.sso/discovery?entityID=https%3A%2F%2Fshib.zcu.cz%2Fidp%2Fshibboleth

nebo:
Institutional login
Search by keyword: Západočeská univerzita v Plzni

Na mobilních zařízeních je potřeba u vybraného titulu sjet dolů na další obrazovku, abyste se dostali k plným textům.

Připravili jsme pro Vás seznam dostupných titulů (xls).

DeGruyter

Zakoupeno přes 150 titulů. Polovina z nich ze společenskovědných a humanitních oborů, druhá polovina z oblasti přírodních věd, techniky a medicíny. Kromě toho je v režimu Open Access zpřístupněno ještě dalších 1 000 titulů. Kolekce obsahuje také řadu knih v němčině. Některé z knih je možné stáhnout i ve formátu ePUB.

https://www.degruyter.com/

Při vyhledávání na celé platformě bez omezení se zobrazují výsledky hledání v časopisech i knihách. Máte-li zájem pouze o knihy, omezte výběr na „Books“.

Dál je možné omezit výběr pouze na dostupné knihy All accessible content.

Vzdálený přístup přes Shibboleth:
https://connect.liblynx.com/wayfless/degruyter?entityID=https://shib.zcu.cz/idp/shibboleth&target=https://www.degruyter.com/

nebo
Log in
Find your institution
vybrat University of West Bohemia
Login

Ebsco eBooks

Přes 1 000 knih (z nich více než 100 českých titulů) Nejvíce knih je z oblasti technologií, inženýrství, informatiky, matematiky a ekonomiky. Zanedbatelná není ani kolekce zdravotnictví. Méně jsou zastoupeny společenské a humanitní obory. Některé knihy je možné kromě pdf stáhnout i ve formátu ePUB.

http://search.ebscohost.com/

Chcete-li si prohlédnout pouze knihy, vyberte na úvodní stránce EBSCO eBooks a pak pouze eBook Collection (EBSCOhost). Zobrazí se pouze knihy, které máme přístupné a lze je prohlížet podle oborů.

On-line čtení
Neomezené. Možnost stáhnout nebo vytisknout až 100 stránek knihy na jedno přihlášení. 

Off-line výpůjčka
Na 14 dní. Využívejte jen v nutných případech, protože tím po dobu výpůjčky zabráníte přístupu k titulu ostatním uživatelům. Aby bylo možné knihu vypůjčit, musíte mít vytvořený Adobe Digital účet i účet u EBSCO.
Pro offline čtení je potřebná aplikace Adobe Digital Editions (dostupná zdarma).
V mobilních zařízeních je k dispozici v App Store nebo Google Play.
Vypůjčená kniha se stáhne pouze do zařízení, odkud jste výpůjčku realizovali.

Knihy jsou zakoupeny k trvalému užívání, proto je najdete i v knihovním katalogu Aleph a systému Summon.

Při vyhledávání ve všech kolekcích EBSCOhost se mezi výsledky zobrazují i eBooks.

Vzdálený přístup přes Shibboleth:
http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=shib&custid=s7221464

nebo
Institutional login
Select your region or group
vybrat Czech Academic Identify Federation (eduID.cz)
vybrat Západočeská univerzita v Plzni

Emerald

Je zakoupena kolekce eBooks Business, Management & Economics (2013–2017), obsahující přes 700 titulů. Celá kolekce má ale širší zaměření, takže zahrnuje řadu knih přesahujících do sociologie, environmentalistiky, zdravotní péče, vzdělávání aj. Jednotlivé kapitoly je možné stáhnout kromě pdf i ve formátu ePUB.

https://emeraldinsight.com/

Vyberte My Products a u kolekce Business, Management and Economics eBook Collection Purchase zvolte Details.

Pokud si z úvodní obrazovky vyberete Advanced Search, máte možnost omezit vyhledávání pouze na dostupný obsah Access Type: Only content I have access to.
Na celé platformě se při vyhledávání pracuje na úrovni kapitol.

Připravili jsme pro Vás seznam titulů (pdf), které má ZČU zakoupené.

Vzdálený přístup přes Shibboleth:
https://www.emerald.com/start-session?idp=https://shib.zcu.cz/idp/shibboleth&return=

nebo:
Login
Access through your institution 
Zapadoceska univerzita v Plzni
Bez diakritiky 

Jstor

Je zakoupeno přes 400 titulů e-knih z humanitních a společenských věd. 

https://www.jstor.org/

Funkce Browse neumožňuje omezit prohlížení ani na přístupný obsah ani na typ publikace. Funkce Search má přednastaveno vyhledávání pouze v přístupném obsahu a ve druhém kroku (nebo v pokročilém vyhledávání – Advanced Search) lze nastavit filtr typu obsahu: Books. Ve výsledcích jsou nejen tituly knih, ale i jejich kapitol, které odpovídají dotazu.

Připravili jsme jmenný seznam přístupných titulů (xls) s možností filtrování podle hlavních oborů.

Vzdálený přístup přes Shibboleth:
https://shibbolethsp.jstor.org/start?entityID=https%3A%2F%2Fshib.zcu.cz%2Fidp%2Fshibboleth&site=jstor&dest=%2F

nebo
Log In
Find My Institution
Search for your institution 
University of West Bohemia / Západočeská Univerzita v Plzni

Oxford Handbooks Online

Zakoupeno máme téměř 200 příruček z filozofie, lingvistiky, práva a kriminologie.  

http://www.oxfordhandbooks.com/

Chcete-li si pohlédnout pouze přístupné tituly, je potřeba vybrat v Browse by Subject konkrétní obor nebo Browse All. Odfiltrovat podle dostupnosti (Unlocked a Free) a překliknout na kartu Books.

Ke stejnému výsledku vede link:
https://www.oxfordhandbooks.com/browse?submittedFilterId=by-availability&btog=chap&pageSize=20&sort=titlesort&avail_3=unlocked&avail_4=free

Funkce Search vyhledává v článcích i knihách. Výsledky jsou na samostatných kartách Articles a Books.

Seznam zakoupených e-knih
Kolekce filozofie:
https://www.oxfordhandbooks.com/browse?t1=ORR:AHU02720
Kolekce lingvistika:
https://www.oxfordhandbooks.com/browse?t1=ORR:AHU01290
Kolekce právo:
https://www.oxfordhandbooks.com/browse?t1=ORR:LAW00010
Kolekce kriminologie a trestní právo:
https://www.oxfordhandbooks.com/browse?t1=ORR:SOC00500

Vzdálený přístup přes Shibboleth:
https://shibboleth2sp.sams.oup.com/Shibboleth.sso/Login?entityID=https%3A%2F%2Fshib.zcu.cz%2Fidp%2Fshibboleth&target=https%3A%2F%2Fshibboleth2sp.sams.oup.com%2Fshib%3Fdest%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.oxfordhandbooks.com%252FSHIBBOLETH%253Fdest%253D%25252Fbrowse%25253Ft1%25253DORR%25253AAHU02720

nebo
Sign in via your Institution
Západočeská Univerzita v Plzni

Link uvedený výše vede na zdroje z oboru filozofie. Pokud potřebujete jiný obor, musíte tento výběr zrušit.

ProQuest Ebook Central (dříve Ebrary a MyiLibrary)

Máme přístupných přes 2 700 knih převážně z oblasti humanitních oborů.

https://ebookcentral.proquest.com/lib/zcup-ebooks/

Zvolíte-li link výše, budete vyhledávat pouze v zakoupených knihách.

Prohlížet přístupné tituly můžete podle oborů v nabídce Prohlížet obory.

On-line čtení
Neomezené. Možnost stáhnout nebo vytisknout až 60 stránek knihy na jedno přihlášení.

Off-line výpůjčka
Možná délka výpůjčky závisí na typu licence konkrétního titulu 1–21 dnů (využívejte jen v nutných případech, protože tím po dobu výpůjčky zabráníte přístupu k titulu ostatním uživatelům). Aby bylo možné knihu vypůjčit, musíte se přes Shibboleth přihlásit do ProQuest a mít vytvořený Adobe Digital účet.
Pro off-line čtení potřebujete aplikaci Adobe Digital Editions. V mobilních zařízeních je k dispozici v App Store nebo Google Play.
Vypůjčená kniha se stáhne pouze do zařízení, odkud jste výpůjčku realizovali.

Knihy jsou zakoupeny k trvalému užívání, proto je najdete i v knihovním katalogu Aleph a systému Summon.

Je nutné použít přímý link na kolekce knih. ProQuest má pro časopisy a pro knihy dvě odlišné platformy.

Pro vzdálený přístup přes Shibboleth použijete stejný link:
https://ebookcentral.proquest.com/lib/zcup-ebooks/

Seznam OA titulů (k 16/02/2022, všechny bez DRM a pro neomezený počet simultánních přístupů).

Science Direct (knihy nakladatelství Elsevier)

Na rok 2023 jsme získali v rámci smlouvy Elsevier ScienceDirect Freedom Collection zdarma doplňkový přístup k Elsevier eBooks Collections, což zahrnuje cca 1200 titulů e-knih z kolekcí:

Biomedical Engineering 2022
Biomedical Science and Medicine 2022
Chemistry 2022
Chemical Engineering 2022
Engineering 2022
Energy 2022
Earth and Planetary Sciences 2022
Environmental Science 2022
Immunology and Microbiology 2022
Mathematics and Computing 2022
Materials Science 2022
Neuroscience and Psychology 2022
Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutical Science 2022
Social Sciences 2022

Přístup ze ZČU:

https://www.sciencedirect.com/

Pro zobrazení pouze přístupných knih použijte tento odkaz:
https://www.sciencedirect.com/browse/journals-and-books?contentType=BK&accessType=subscribed 

Připravili jsme pro Vás seznam titulů (xls), které jsou pro ZČU dostupné.

On-line čtení
Neomezené. Možnost stáhnout jednotlivé kapitoly e-knih.

Při vyhledávání v celém Science Direct se mezi výsledky zobrazují i knihy a konkrétní kapitoly.

Vzdálený přístup přes Shibboleth:
https://auth.elsevier.com/ShibAuth/institutionLogin?entityID=https%3A%2F%2Fshib.zcu.cz%2Fidp%2Fshibboleth&appReturnURL=https%3A%2F%2Fwww.sciencedirect.com%2Fuser%2Frouter%2Fshib%3FtargetURL%3Dhttps%3A%2F%2Fwww.sciencedirect.com%2F

nebo
Sign in
Sign in via your institution
Institutional email or name of institution
Západočeská univerzita v Plzni (University of West Bohemia in Pilsen)

Taylor&Francis

Téměř 1500 titulů, obsahově rovnoměrně rozložených mezi technické obory, sociální vědy včetně ekonomie a humanitní obory.

https://www.taylorfrancis.com/

Chcete-li zobrazit pouze knihy, které máme přístupné, vyberte si prohlížení titulů podle oborů, zvolte obor a pak vlevo nahoře omezte výběr na "Show content I have access to".

Pokud volbu oboru nevidíte na mobilním zařízení, popotáhněte obrazovku, obory jsou ve skupinách pod rozsahem počátečních písmen. Omezení výběru na dostupné tituly pak najdete pod tlačítkem Filter.

Připravili jsme pro Vás seznam titulů (xls), které má ZČU zakoupené.

On-line čtení
Neomezené. Možnost stáhnout celou knihu ve formátu pdf.

Je nutné použít link na kolekce knih. Taylor&Francis má pro časopisy a pro knihy dvě odlišné platformy.

Vzdálený přístup přes Shibboleth:
https://www.taylorfrancis.com/start-session?idp=https%3A%2F%2Fshib.zcu.cz%2Fidp%2Fshibboleth

nebo
Login
With Shibboleth or OpenAthens
Zapadoceska Univerzita
bez diakritiky!

Wiley

100 knih, z nich třetina je z oblasti techniky.

http://onlinelibrary.wiley.com/

Na platformě bohužel nelze odfiltrovat nepřístupné dokumenty. Knihy, které máme dostupné v plném textu, jsou vedle typu publikace (Book) označeny malým zeleným otevřeným zámkem a textem Full Access. Vzhledem k celkovému počtu knih na platformě, je výhodnější prohlédnout si seznam zakoupených titulů včetně oboru v excelovském souboru a hledat na platformě konkrétní titul.

On-line čtení
Neomezené. Možnost stáhnout jednotlivé kapitoly nebo celou knihu.

Přístup je z celé platformy Wiley, proto se při vyhledávání bez omezení mezi výsledky zobrazují i knihy a konkrétní kapitoly.

Vzdálený přístup přes Shibboleth:
http://iam.atypon.com/action/ssostart?idp=https%3A%2F%2Fshib.zcu.cz%2Fidp%2Fshibboleth&redirectUri=%2F&targetSP=https%3A%2F%2Fonlinelibrary.wiley.com

nebo
Login
Institutional Login
Search for your institution 
University of West Bohemia

Bookport

České e-knihy na portálu Bookport (nakladatelství Grada a další) s více než 5 200 tituly v českém jazyce od desítky českých nakladatelů. Naleznete zde tituly od nakladatelství GRADA, Portál, Galén, Nakladatelství Jota a dalších.

Knihy je možné číst on-line v prohlížeči nebo off-line v mobilních aplikacích pro Android a iOS (max. na 3 zařízeních). V aplikaci je možné mít současně až 6 titulů stažených ke čtení off-line. Tituly lze kdykoliv odstranit a nahradit jinými. Stažené knihy jsou v záložce Moje knihovna a jejich užití není časově omezeno.

Stažené knihy off-line může mít uživatel ve své knihovně bez omezení, respektive do konce platnosti přístupu.

Přihlaste se na portál BOOKPORT zde:

https://www.bookport.cz/Account/Login/

Vzdálený přístup přes Shibboleth:

Přístup prostřednictvím EduID
Západočeská univerzita v Plzni

Po úspěšném přihlášení v pravém horním rohu uvidíte své jméno a uživatelský profil a zároveň oranžovou notifikaci, že váš účet byl přiřazen k předplatnému.

O službě – https://www.bookport.cz/o-sluzbe/
Stručná nápověda – https://www.bookport.cz/faq/

Ebsco eBooks – české tituly

Přes 100 českých titulů najdete na platformě Ebsco eBooks z nakladatelství Karolinum, Portál, Masarykovy univerzity a Univerzity Palackého v Olomouci. Výběr se bude dále rozšiřovat. Některé knihy je možné kromě pdf stáhnout i ve formátu ePUB.

http://search.ebscohost.com/

Chcete-li si prohlédnout pouze knihy, vyberte na úvodní stránce EBSCO eBooks a pak pouze eBook Collection (EBSCOhost) nebo pro mobilní zařízení eBooks Mobile App. Zobrazí se pouze knihy, které máme přístupné a lze je prohlížet podle oborů.

České knihy vyhledáte pomocí výběru jazyka v levé fasetě.

On-line čtení
Neomezené. Možnost stáhnout nebo vytisknout až 100 stránek knihy na jedno přihlášení. 

Off-line výpůjčka
Na 14 dní. Využívejte jen v nutných případech, protože tím po dobu výpůjčky zabráníte přístupu k titulu ostatním uživatelům. Aby bylo možné knihu vypůjčit, musíte mít vytvořený Adobe Digital účet i účet u EBSCO.
Pro offline čtení je potřebná aplikace Adobe Digital Editions (dostupná zdarma). V mobilních zařízeních je k dispozici v App Store nebo Google Play.
Vypůjčená kniha se stáhne pouze do zařízení, odkud jste výpůjčku realizovali.

Knihy jsou zakoupeny k trvalému užívání, proto je najdete i v knihovním katalogu Aleph a systému Summon.

Při vyhledávání ve všech kolekcích EBSCOhost se mezi výsledky zobrazují i eBooks.

Vzdálený přístup přes Shibboleth:
http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=shib&custid=s7221464

nebo
Institutional login
Select your region or group
vybratCzech Academic Identify Federation (eduID.cz)
vybrat Západočeská univerzita v Plzni

ProQuest – české tituly

Na platformě ProQuest jsou i knihy z původní Ebrary. V současnosti je zde 32 českých titulů z nakladatelství Karolinum. 

https://ebookcentral.proquest.com/lib/zcup-ebooks/

Zvolíte-li link výše, budete vyhledávat pouze v zakoupených knihách.

Výběr pouze českých knih:
Rozšířené vyhledávání
Jazyk: čeština

Prohlížet přístupné tituly můžete podle oborů v nabídce Prohlížet obory.

On-line čtení
Neomezené. Možnost stáhnout nebo vytisknout až 60 stránek knihy na jedno přihlášení.

Off-line výpůjčka
Možná délka výpůjčky závisí na typu licence konkrétního titulu 1–21 dnů (využívejte jen v nutných případech, protože tím po dobu výpůjčky zabráníte přístupu k titulu ostatním uživatelům). Aby bylo možné knihu vypůjčit, musíte se přes Shibboleth přihlásit do ProQuest a mít vytvořený Adobe Digital účet.
Pro off-line čtení potřebujete aplikaci Adobe Digital Editions. V mobilních zařízeních je k dispozici v App Store nebo Google Play.
Vypůjčená kniha se stáhne pouze do zařízení, odkud jste výpůjčku realizovali.

Knihy jsou zakoupeny k trvalému užívání, proto je najdete i v knihovním katalogu Aleph a systému Summon.

Je nutné použít přímý link na kolekce knih. ProQuest má pro časopisy a pro knihy dvě odlišné platformy.

Pro vzdálený přístup přes Shibboleth použijete stejný link:
https://ebookcentral.proquest.com/lib/zcup-ebooks/

eReading

Z platformy eReading máme od roku 2012 zakoupeno 12 hojně využívaných titulů studijní literatury.

Knihy najdete i v knihovním katalogu Aleph a systému Summon.

Můžete si je zkopírovat ve formátech epub, mobi a pdf:

FlexiBooks

Od FlexiBooks máte k dispozici přes 4 000 českých titulů a jejich počet bude narůstat. 

Knihy si půjčujete prostřednictvím našeho online katalogu Aleph. Pouze tyto výpůjčky za vás hradí Univerzitní knihovna.

Postup:

1. Při první výpůjčce si musíte stáhnout si do PC nebo mobilního zařízení čtečku Flexibooks (bez ní si knihu nepřečtete): https://flexibooks.cz/jak-cist.

2. Zaregistrujte se na stránkách http://flexibooks.cz/.
Registrujte se stejným mailem, který máte ve svém čtenářském kontě. Tam přijde zpráva "Ověření e-mailové adresy" s aktivačním odkazem. Pokud není prolinkován, je potřeba ho zkopírovat a dokončit registraci. Při registraci zvolíte variantu "Nakupuji jako JEDNOTLIVEC".

3. Přihlásit se do online katalogu Univerzitní knihovny Aleph a vyhledat titul.

4. Zvolit jednotku FLX (sbírka E-výpůjčky Flexibooks) – volba Požadavek a následně potvrdit tlačítkem Půjčit Ebook.

5. Aktivovat knihu ze zprávy "Poukazy k objednávce č. ..." proklikněte link s kódem k aktivaci (najdete ho vpravo dole za textem "čeká na aktivaci").

6. Knížka se vám ve flexibooks objeví ve vašem účtu v záložce "Moje knihy" (tam uvidíte prvních 10 stran knihy) a ve čtečce flexibooks (pouze v ní je celá kniha). Někdy chvíli trvá, než se kniha zpřístupní ve čtečce.

Výpůjční lhůta je 30 dní od aktivace poukazu. Kniha se ve čtečce sama deaktivuje a vrátí v uživatelském kontu knihovního katalogu Aleph. Výpůjčku nelze prodloužit, ani vrátit dřív.

Čtečku si můžete nainstalovat až na čtyři zařízení. Máte-li nainstalovanou čtečku v mobilním zařízení a nevidíte výpůjčku, kterou jste nově aktivovali v PC, dejte pod ikonou přihlášení knihu načíst příkazem „Reload library“

Pozor! Hradíme za vás pouze knihy vypůjčené přes katalog Univerzitní knihovny Aleph.

DNNT – Díla nedostupná na trhu

37 tisíc volných děl a 70 tisíc děl, chráněných autorským zákonem, ale nedostupných na trhu. Při čtení mezi jednotlivými naskenovanými stránkami přecházíte prostřednictvím Navigace.

https://ndk.cz/

Vzdálený přístup přes Shibboleth:
Přihlásit  
Přihlásit knihovním účtem /eduID
Západočeská univerzita v Plzni

Na PC můžete k zobrazení pouze dostupných titulů použít filtr: procházet / licence / DNNT online.

Vzdálený přístup

Pokud jste na území univerzity (tj. v rozsahu IP adres ZČU), není třeba se nijak přihlašovat. Jste-li jinde, potřebujete použít vzdálený přístup. U většiny platforem je zprovozněn přístup přes Shibboleth, tj. dostanete se na stránku Orion WebAuth, kde se přihlašujete stejně, jako do systémů ZČU. Můžete využít zde uvedené odkazy nebo se přihlásit z hlavních stránek příslušné platformy podle návodu.

Off-line čtení 

EBSCO a ProQuest umožňují výpůjčku knihy k off-line čtení. K tomu potřebujete mít vytvořený Adobe Digital účet a mít na svém zařízení nainstalovanou aplikaci ke čtení knih Adobe Digital Editions, kam se ukládají knihy vypůjčené z obou platforem. Výpůjčku máte přístupnou pouze na zařízení, do které jste si knihu stáhli. Tuto volbu využívejte jen v nutných případech, protože tím zablokujete titul dalším zájemcům.

Nepřístupné knihy

Není přístupná kniha, kterou potřebujete? Napište nám (eiz@uk.zcu.cz). Univerzitní knihovna pro vás z různých projektů získala na roky 2018–2021 finanční prostředky na nákup e-knih.


*aktualizace: duben 2020
V době vydání byly odkazy a návody funkční, ale v prostředí internetu se vše mění. Narazíte-li na nesrovnalosti, dejte nám vědět (eiz@uk.zcu.cz), abychom materiál aktualizovali.