Citace

Nová verze citační normy ISO 690!

V prosinci 2022 vyšel překlad nové citační normy ČSN ISO 690:2022 (01 0197). Výklad citační normy je od srpna dostupný z webu producenta citačního manažeru Citace.com (https://www.citace.com/Vyklad-CSN-ISO-690-2022.pdf). Nová citační norma je současně také implementována v citačním manažeru (https://www.citacepro.com/), který je v licenci dostupný na ZČU.

Citace dle normy ISO 690

Na stránkách https://citace.zcu.cz/ najdete podrobný návod, jak citovat literaturu podle normy ISO 690, s řadou českých příkladů citování literatury, včetně návodů jak citovat literaturu podle harvardského systému (jméno-datum). Stránky uvádí i citace dokumentů, které nejsou v normě obsaženy např. legislativních dokumentů apod.

Interaktivní citační průvodce pro styly ČSN ISO 690 a APA

Na stránkách Knihovny ČVUT (https://knihovna.vse.cz/citace/priklady/) je dostupný interaktivní průvodce citačními styly ČSN ISO 690:2022 a APA 7. Průvodce nabízí příklady citací širokého spektra dokumentů. U ČSN ISO 690 si uživatel může zvolit, zda bude používat číselné odkazy nebo harvardský styl. Průvodce ukáže nejen, jak by měla vypadat citace v seznamu použité literatury, ale také jak bude vypadat odkaz v textu. Zároveň umožňuje zobrazit příklad v citačním manažeru Zotero. 

CitacePRO - citační manažer 

Citace PRO (https://www.citacepro.com) je intuitivní citační manažer, který usnadňuje citování. Umožňuje vytvářet, spravovat, exportovat a sdílet citace.

Výhody CitacePRO:

 • citování podle poslední verze normy ČSN ISO 690:2022
 • + dalších více než 8000 citačních stylů
 • doplněk pro WORD a prohlížeče
 • automatické vytváření citací podle názvu knihy či článku, ISBN či DOI
 • správa citací (ukládání, úpravy, třídění, hromadné exporty ad.)
 • sdílení citací
 • úložiště citovaných dokumentů
 • import záznamů z článkových databází, knihovních katalogů apod.

Další informace naleznete přímo na stránkách http://www.citace.com/citace-pro a dále:

 • prezentace (.pptx) ze školení k citačnímu manažeru CitacePRO, které se konalo on-line 22. února 2022
 • videozáznam školení k citačnímu manažeru CitacePRO, které se konalo on-line 22. února 2022 (dostupné jen pro uživatele ze ZČU)
 • návod (.pdf) na instalaci a práci s doplňkem CitacePRO do Wordu

Příručka "Jak se vyhnout plagiátorství"

https://www.akademickaetika.cz/prirucka-pro-studenty/

On-line příručka Vás seznámí, jak správně pracovat s literárními zdroji neboli prameny, ze kterých vycházíte při psaní seminárek, závěrečných prací a dalších akademických textů. 

Příručka "Jak citovat: citační styly"

https://kuk.muni.cz/citace/

V Knihovně a Servisním střediskem Masarykovy univerzity připravili citační příručku "Jak citovat: citační styly", ve které najdete vedle praktických příkladů i shrnutí pokynů citačních stylů ACS, AIP, AMA, APA, ASA, CBE/CSE, ISO 690 a NLM/Vancouver.

Normy

 • Formální úprava disertací a podobných dokumentů ČSN ISO 7144
 • Úprava písemností zpracovaných textovými editory ČSN 016910
 • Korekturní znaménka pro sazbu ČSN 880410

Prezentace

 • Pepina – krátký film o úskalích plagiátorství