Citace

Nová verze citační normy ISO 690!

V prosinci 2022 vyšel překlad nové citační normy ČSN ISO 690:2022 (01 0197).  Nová citační norma je současně také implementována v citačním manažeru (https://www.citacepro.com/), který je v licenci dostupný na ZČU.

Leták Citujeme podle nového vydání normy ISO 690:2022

Připravili jsem pro vás leták s příklady citací základních druhů dokumentů, které budete potřebovat při vypracovávání seminárních, ročníkových a kvalifikačních prací. Leták obsahuje také základní poučky, kterými byste se měli při vytváření citací řídit.

Citace dle normy ISO 690

Na stránkách https://citace.zcu.cz/ najdete podrobný návod, jak citovat literaturu podle normy ISO 690, s řadou českých příkladů citování literatury, včetně návodů jak citovat literaturu podle harvardského systému (jméno-datum). Stránky uvádí i citace dokumentů, které nejsou v normě obsaženy např. legislativních dokumentů apod.

Citujeme umělou inteligenci

Zajímá vás za jakých podmínek a jakým způsobem citovat texty, obrázky, grafy atp., které vznikly vygenerováním některým nástrojem umělé inteligence jako je ChatGPT, Gemini, Copilot, atp.? Připravili jsme pro vás text, který obsahuje základní informace o etice využívání těchto nástrojů při psaní seminárních a kvalifikačních prací a metody citování těchto výstupů podle citačních stylů ČSN ISO 690:2022, APA 7th ed. a MLA.

Interaktivní citační průvodce pro APA 7

Na stránkách Knihovny VŠE (https://knihovna.vse.cz/citace/priklady/) je dostupný interaktivní průvodce citačním stylem APA 7. Průvodce nabízí příklady citací širokého spektra dokumentů. Průvodce ukáže nejen, jak by měla vypadat citace v seznamu použité literatury, ale také jak bude vypadat odkaz v textu. Zároveň umožňuje zobrazit příklad v citačním manažeru Zotero. 

CitacePRO - citační manažer 

Citace PRO (https://www.citacepro.com) je intuitivní citační manažer, který usnadňuje citování. Umožňuje vytvářet, spravovat, exportovat a sdílet citace.

Výhody CitacePRO:

 • citování podle poslední verze normy ČSN ISO 690:2022
 • + dalších více než 8000 citačních stylů
 • doplněk pro WORD a prohlížeče
 • automatické vytváření citací podle názvu knihy či článku, ISBN či DOI
 • správa citací (ukládání, úpravy, třídění, hromadné exporty ad.)
 • sdílení citací
 • úložiště citovaných dokumentů
 • import záznamů z článkových databází, knihovních katalogů apod.

Další informace naleznete přímo na stránkách http://www.citace.com/citace-pro a dále:

 • prezentace (.pptx) ze školení k citačnímu manažeru CitacePRO, které se konalo on-line 22. února 2022
 • videozáznam školení k citačnímu manažeru CitacePRO, které se konalo on-line 22. února 2022 (dostupné jen pro uživatele ze ZČU)
 • návod (.pdf) na instalaci a práci s doplňkem CitacePRO do Wordu

Příručka "Jak se vyhnout plagiátorství"

https://www.akademickaetika.cz/prirucka-pro-studenty/

On-line příručka Vás seznámí, jak správně pracovat s literárními zdroji neboli prameny, ze kterých vycházíte při psaní seminárek, závěrečných prací a dalších akademických textů. 

Příručka "Jak citovat: citační styly"

https://kuk.muni.cz/citace/

V Knihovně a Servisním střediskem Masarykovy univerzity připravili citační příručku "Jak citovat: citační styly", ve které najdete vedle praktických příkladů i shrnutí pokynů citačních stylů ACS, AIP, AMA, APA, ASA, CBE/CSE, ISO 690 a NLM/Vancouver.

Normy

 • Formální úprava disertací a podobných dokumentů ČSN ISO 7144
 • Úprava písemností zpracovaných textovými editory ČSN 016910
 • Korekturní znaménka pro sazbu ČSN 880410

Prezentace

 • Pepina – krátký film o úskalích plagiátorství