Rešeršní služby

Rešeršní služby zajišťují vyhledávání literatury podle věcných a formálních hledisek zadaných uživatelem (tematika, časové vymezení, jazyk, druhy dokumentů atd.). Výsledkem jsou soupisy záznamů dokumentů nebo jejich částí. UK poskytuje rešeršní služby podle specializace jednotlivých pracovišť ZČU pro vědecké a odborné účely. Využívá k tomu české i zahraniční volně dostupné zdroje a licencované informační zdroje dostupné v UK.

  • Rešeršní služby jsou poskytovány na základě objednávek předaných při osobní návštěvě, poštou nebo prostřednictvím objednávkového formuláře. Vždy musí být písemně potvrzeny.
  • V rámci rešeršních služeb je poskytována rovněž metodická pomoc uživatelům při vyhledávání v databázích.
  • Studentům je poskytována pouze metodická pomoc formou konzultací (orientace v informačních zdrojích, vyhledávání literatury, práce s informacemi, citace).
  • Pro zaměstnance ZČU jsou rešeršní služby bezplatné.

Projděte si přehled zpracovaných rešerší v posledních letech.

Anonymous

Jan Malý

Rešerše pro CIV, FAV, FEL, FEK, FST, FUD, NTC, R, ÚCV, UJP

+420 377 637 717

Anonymous

Lucie Hajšmanová

Rešerše pro FF, FPR

+420 377 637 737

Anonymous

Martina Eliášková

Rešerše pro FPE

+420 377 637 731

Anonymous

Jana Martínková

Rešerše pro FZS

+420 377 637 788

FORMULÁŘE