Přehled zpracovaných rešerší

Přehled zpracovaných rešerší za rok 2024

Knihovna Bory

Etnický extrémismus
Vnímání biologické rozmanitosti urbánní vegetace

Přehled zpracovaných rešerší za rok 2023

Knihovna Bory

Gyroidní struktury
Nástřiky HVOF
IS/STAG – kvalifikační práce
Testování desek plošných spojů
Modelování plošného tváření
Metodologie verifikace numerických modelů
Druhy HVOF nástřiků
Varšavská smlouva
Udržitelnosti zelených univerzitních kampusů
Finanční gramotnost odsouzených
Psychologie sester

Pedagogická knihovna

Rozvoj digitální gramotnosti v předmětu Český jazyk na 1. stupni základní školy
Seznam publikační činnosti a citací – PhDr. Dagmar Šafránková, Ph.D.
Motivace studentů ke studiu během pandemie
Seznam publikační činnosti a citací – Mgr. Kateřina Kubíková, Ph.D.

Filozofická a právnická knihovna

Aktualizovaný seznam citací k publikační činnosti – Mgr. Michaela Pešková, Ph.D.
Seznam kvalifikačních prací vedených Mgr. Michaelou Peškovou, Ph.D.
Společné jmění manželů v insolvenčním právu

Přehled zpracovaných rešerší za rok 2022

Knihovna Bory

Abrasivní dokončování tvrdých povlaků
Rolando Toro Araneda
Biodanza
Motivace a rozvoj manažera
Základní informace o žárových nástřicích
Dílo Lecha Pawlowskiho
Tvrz Svinná
Tepelně izolační vlastnosti oděvu
Teorie vzniku třísky a povrchu broušením nástřiku HVOF II (rozšířená a přepracovaná rešerše)
Teorie vzniku třísky a povrchu broušením nástřiku HVOF
Citace na vysoké škole
Rekonstrukce 3D objektu metodou SFM
Stanovení zbytkové životnosti potrubí

Pedagogická knihovna

Seznam publikační činnosti a citací – PhDr. Lucie Rohlíková, Ph.D.
Vliv angličtiny na češtinu v komunikační oblasti informačních technologií

Filozofická a právnická knihovna

Citace k publikační činnosti – Mgr. Michaela Pešková, Ph.D.

Přehled zpracovaných rešerší za rok 2021

Knihovna Bory

Obrábění slinutého karbidu pomocí monolitní frézy
Soustružení s nástrojem s lineární řeznou hranou
Nonprofit organization
Seznam publikační činnosti – doc. Ing. Jaromír Švígler, CSc.
Mezinárodní právo kosmického prostoru

Pedagogická knihovna

Reálie němčiny
Seznam publikační činnosti a citací – doc. PaedDr. Naděžda Morávková, Ph.D.
Přechod mezi základním a středním stupněm hudebního vzdělání v oblasti hudební teorie a intonace

Knihovna zdravotnických studií & Knihovna Bory

Ošetřovatelská péče ve stomatochirurgii

Přehled zpracovaných rešerší za rok 2020

Knihovna Bory

Hodnocení způsoblosti stroje
Pařížský šanson 1900–1945
Produkt risk management
Typologie vodních prvků
Význam mezigenerační komunikace a vzájemný respekt na pracovišti

Filozofická a právnická knihovna

Literární a žurnalistické dílo Josepha Rotha v Československu / ČR a jeho recepce
Citace k publikační činnosti Phdr. Ivony Mišterové PhD.

Pedagogická knihovna

Proměny sociální role učitelů, žáků, studentů pedagogiky (začínající učitel)
RNDr. Mgr. Zdenka Chocholoušková, PhD. – ohlasy (citace) na publikační činnost (aktualizace k 2/2020)
RNDr. Mgr. Zdenka Chocholoušková, PhD. – publikační činnost (aktualizace k 10.3.2020)
Příprava učitelů informatiky
Seznam publikační činnosti a citací – PhDr. Lucie Rohlíková, PhD.
Adaptace seniorů v pobytových zařízeních se sociální služeb

Přehled zpracovaných rešerší za rok 2019

Knihovna Bory

Risk management
Jandová – Analýza citovanosti
Finanční řízení a analýza
Crowdfunding neziskových organizací
Tvorba metodiky řízení podniku
TRIP oceli
Servitizace
Systém ukazatelů pro hodnocení finančního zdraví podniku
Metodika ekonomického řízení

Filozofická a právnická knihovna

Zdravotní gramotnost a reprodukční zdraví žáků ve výchovných ústavech
Účinné zapojení osob se zdravotním postižením do života ve společnosti a jejich rozvoj
Dotazníkové šetření sexuálně rizikového chování žáků ve výchovných ústavech
Citace k publikační činosti – PhDr. Ivona Mišterová, Ph.D.
Pracovní spokojenost všeobecných zdravotních sester

Pedagogická knihovna

Publikační činnost FPE ZČU za rok 2018
RNDr. Zdeňka Chocholoušková, Ph.D. – vedení diplomových a bakalářských prací 2002–2019
RNDr. Zdeňka Chocholoušková, Ph.D. – publikační činnost – k 2.10.2019
PYŠEK, P., CHOCHOLOUŠKOVÁ, Z., PYŠEK, A., JAROŠÍK, V., CHYTRÝ, M., TICHÝ, L. Trends in species diversity and compo-sition of urban vegetation over three decades. Journal of Vegetation Science, 2004, 15(6), s. 781–788. ISSN 1100-9233. eISSN 1654-1103. Citace ve WoSu a Scopusu podle Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 456/2012
CHOCHOLOUŠKOVÁ, Z., Pyšek, P. Changes in composition and structure of urban flora over 120 years: a case study of the city of Plzeň. Flora, 2003, 198(5), s. 366–376. ISSN 0367-2530. Citace ve WoSu a Scopusu podle Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 456/2012
RNDr. Zdeňka Chocholoušková, Ph.D. Ostatní citace ve WoSu a Scopusu podle Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 456/2012
Komunikační dovednosti
Koncepce rozvoje mateřské školy

Přehled zpracovaných rešerší za rok 2018

Knihovna Bory

Výuka jazyka pomocí iPadu
Učebnice fyziky v českých knihovnách
Měrný řezný odpor
Znovuzařazení tělesně postižených v průmyslových podnicích
Znalostní management v průmyslových podnicích
doc. RNDr. Dagmar  Jandová, Ph.D. – Analyza citovanosti
Knowledge management. 1. část
Knowledge management. 2. část
Broušení šnekových odvalovacích fréz
Knowledge management. 3. část
Wave based control

Filozofická a právnická knihovna

Citace k publikační činosti – doc. PhDr. Lukáš Valeš, Ph.D.
Citace k publikační činosti – PhDr. Ivona Mišterová, Ph.D.
Islamofobie z pohledu odborníků, akademiků apod.

Pedagogická knihovna

Star-up projekty v primárním a sekundárním vzdělávání – výzkumy
Publikační činnost 2013–2018 – doc. PaedDr. Jaromír Votík, CSc.
RNDr. Jitka Prokšová, Ph.D. – vedení vysokoškolských prací
Publikační činnost FPE ZČU za rok 2017
Seznam publikační činnosti a citací – PhDr. Lucie Rohlíková, Ph.D.
Publikační činnost FPE ZČU za 2013–2017
Záznamy, citace a H-index ve Wos a Scopus – Mgr. Šárka Káňová, Ph.D.
Citace a H-index ve Wos a Scopus – doc. PhDr. Jan Šiška, Ph.D.
Záznamy a citace ve Wos a Scopus – Mgr. Dana Buršíková (Brabcová), Ph.D.
Publikační činnost – Mgr. Petr Valach, Ph.D.
Citace ve WoS, Scopus, Google Scholar a PMC – Mgr. Petr Valach, Ph.D.

Přehled zpracovaných rešerší za rok 2017

Knihovna Bory

Kontaktní čočky Wilens
Měrný řezný odpor
Tisk pasivních elektrotechnických součástek
Nové materiály pro reaktory IV generace
Řezné síly při vrtání šroubovitým vrtákem
Realizace skladových zásob
Přizpůsobivé pracoviště
Stanovení ideální velikosti zásob na pracovišti
Vliv poloměru nástroje na kvalitu dokončování rádiusové plochy
Vliv změny řezné rychlosti na tvarovou přesnost dokončené plochy
Pravidelně porézní struktury pro rotační díly
Interkulturní kompetence
Deminimis a sociální služby
Pravidelně porézní struktury pro rotační díly

Filozofická a právnická knihovna

Kompetence všeobecných zdravotních sester
Legal cynicism 
Trust in health care
Zranitelnost systému zdravotní péče, komunikace lékař-pacient
Konceptualizace pojmu zranitelnost a jeho užití v literatuře

Pedagogická knihovna

Publikační činnost – RNDr. Mgr. Zdeňka Chocholoušková, Ph.D. 
Publikační činnost FPE ZČU za rok 2016
Česko-anglické a anglicko-české slovníky z oblasti knihovnictví
Sociálně-psychologické aspekty negativních jevů u dětí a mladistvých se zaměřením na prostituci a sexuální zneužívání
Rumunsko – průvodce a vlastivěda
Citace ve WoS a Scopus – doc. PaedDr. Jan Slavík, CSc.
Citace ve Web of Science – RNDr. Mgr. Zdeňka Chocholoušková, Ph.D.
Citace ve Scopusu – RNDr. Mgr. Zdeňka Chocholoušková, Ph.D.

Přehled zpracovaných rešerší za rok 2016

Knihovna Bory

Robot pro diagnostiku a monitoring páteřních přenosových sítí
In-situ identifikace fenoménů deformačních procesů
Strategie dokončování tvarově složitých ploch
Statistické hodnocení malých souborů dat, statistika ve výrobě

Pedagogická knihovna

Využití písní ve výuce angličtiny
FIJO
České kalendáře z přelomu 16. a 17. století – soupis
Bohumír Liška
Nevřeň
Pedagogické a psychologické časopisy
Publikační činnost – PhDr. Šárka Pěchoučková Ph.D.
Plzeňské orchestrální sdružení
Publikační činnost FPE ZČU za rok 2015
Vliv životního stylu Romů na jejich socializaci v majoritní společnosti
Publikační činnost
Citace –  doc. PaedDr. Jarmila Honzíková, Ph.D.
Jan Smudek
Sociální práce s mentálně postiženými
Tower Bridge
České kalendáře z přelomu 16. a 17. století – literatura
Lázeňský orchestr Františkovy Lázně
Impact factory
Matematika – informační zdroje
Karel Friesl

Přehled zpracovaných rešerší za rok 2015

Knihovna Bory

ODS slitiny – Oxide-Dispersion-Strengthened alloys
Benedikt Tolar – publikační, výstavní činnost
Analýza citovanosti doc. Ing. Miloslav Kepka, CSc.
Analýza publikační činnosti doc. Ing. Miloslav Kepka, CSc.
Analýza citovanosti  doc. RNDr. Dagmar  Jandová, Ph.D.
Analýza citovanosti doc. RNDR. Josef Kasl,CSc.
Postdoktorandi
Vysokoškolská politika EU
Vědecká a výzkumná politika EU
Charakteristika hospodaření Krajské hygienické stanice
Rozbor hospodaření příspěvkové organizace
Prezentační dovednosti
Výzkum tváření kompozitních materiálů na polymero-organické bázi

Filozofická a právnická knihovna

Citace k publikační činnosti PaedDr. Petra Kučery, Ph.D.
Agenturní zaměstnávání
Citace k publikační činnosti Mgr. Michaely Peškové, Ph.D.

Pedagogická knihovna

Citace – PhDr. Lucie Rohlíková Ph.D.
Jaromír Klobouk
Pěvecké sbory Pedagogické fakulty v Plzni
Četba k maturitě
Prognózy rozvoje internetu
Vlasta Bokůvková (příprava rešerše)
Cestopisy v Pedagogické knihovně ZČU
Dizertace
Diplomové práce katedry psychologie FPE ZČU (1982–2001)
Čítanky pro 2. a 3. ročník
Washington Irving
Plzeňská periodika 1948–1949
Nadané, talentované děti
Marie Nesnídalová
Povinný výtisk
Šumava – bibliografie
Publikační činnost FPE ZČU – knihy (2014–2015)
Psychologie – informační zdroje
Jazyková situace ve Švýcarsku
Čistění obrazů
Mladé pódium
Senioři
Neuroticismus na středních školách