Elektronické informační zdroje

Přístup k licencovaným e-zdrojům je umožněn registrovaným uživatelům knihovny z počítačů na ZČU. Pro studenty, akademické a vědecké pracovníky je navíc možnost vzdáleného přístupu po autentizaci Orion kontem prostřednictvím technologie Shibboleth. Podrobnější informace o přístupu naleznete v popisu jednotlivých e-zdrojů.

Vstupem do konkrétního EIZ uživatel prohlašuje, že byl seznámen a zavazuje se dodržovat Pravidla pro využívání licencovaných elektronických informačních zdrojů:

+  Pravidla pro využívání licencovaných elektronických informačních zdrojů (EIZ)

Databáze

E-časopisy

 


Jsme členy projektu CzechELib, Národního centra pro elektronické informační zdroje.

Dle "Národní politiky VaVaI 2021+" je cílem zajistit otevřený přístup k výsledkům a datům VaV vytvořených za využití veřejných prostředků a vyjednat s významnými vědeckými vydavateli pravidla jejich zveřejňování v režimu Open Access. Dlouhodobým záměrem CzechELib je implementace prvků Open Access do licenčních smluv s poskytovateli EIZ.

czechlib