Evidence publikační činnosti

Na základě směrnice rektora 21R/2011 "Evidence publikačních činností a dalších odborných aktivit" (.pdf) vyplní tvůrce nejpozději do 30 dnů od dosažení výsledku elektronický registrační formulář v systému OBD, který je přístupný na adrese: https://obd.zcu.cz/ 

Univerzitní knihovna eviduje publikační činnost pracovníků Západočeské univerzity v systému ALEPH a pořizuje potřebné výstupy. Plné texty se odevzdávají v příslušných odborných knihovnách. Autor odevzdá kopii plného textu v čitelné podobě včetně viditelného stránkování. Tato kopie musí obsahovat i okopírovaný titulní list, tiráž nebo stránku s vydavatelskými údaji, tzn. ISBN nebo ISSN, název vydavatele, místo a rok vydání.

U výsledku typu J – recenzovaný odborný článek a druh výsledku D – stať (článek) ve sborníku přiloží autor ve formuláři v OBD též elektronickou verzi výsledku, která je následně v souladu s politikou vydavatele o open access publikování zveřejněna v Digitální knihovně ZČU.

Návod a informace o ukládání publikačních výsledků naleznete v prezentacích:

OBD a open access publikování (.ppt)
Návod na zadávání publikačních výsledků dle open access v systému OBD (.ppt)

Anonymous

Bc. Šárka Klasnová

Kontaktní osoba pro CIV, FAV, FEL, FF, FST, FDU, NTC, R, ÚCV, UJP, UK

+420 377 637 854

Anonymous

Mgr. Lucie Hajšmanová

Kontaktní osoba pro FPR

+420 377 637 737

Anonymous

Martina Eliášková

Kontaktní osoba pro FPE

+420 377 637 731

Anonymous

Jana Martínková

Kontaktní osoba pro FZS

+420 377 637 788

Anonymous

Jana Tomanová

Kontaktní osoba pro FEK Plzeň a FEK Cheb

+420 377 637 760