Evidence publikační činnosti

Na základě směrnice rektora "Evidence výsledků tvůrčí činnosti" (č. 31R/2023) a "Pokynu prorektora k evidenci výsledků tvůrčí činnosti" (č. 7P/2023) vyplní tvůrce nejpozději do 30 dnů od dosažení výsledku elektronický registrační formulář v systému OBD, který je přístupný na adrese: https://obd.zcu.cz/ 

Při registraci publikačního výsledku v tomto systému je tvůrce povinen přiložit plný text výsledku ve formě souboru pdf. U výsledku kategorie Kniha a Kapitola v knize je třeba odevzdat výtisk, nebo papírovou kopii do Univerzitní knihovny.

Soubor pdf s textem výsledku je ukládán do Digitální knihovny ZČU a je zpřístupněn podle pravidel politiky zveřejnění nakladatele.

Každý autor nebo spoluautor výsledku evidovaného v databázi OBD je povinen mít zřízený perzistentní identifikátor ORCID (viz podrobnosti) a uvést ho v databázi.

Návod a informace o ukládání publikačních výsledků naleznete v prezentacích:

OBD a open access publikování (.ppt)
Návod na zadávání publikačních výsledků dle open access v systému OBD (.ppt)

Anonymous

Bc. Šárka Klasnová

Kontaktní osoba pro CIV, FAV, FEL, FF, FST, FDU, NTC, R, ÚCV, UJP, UK

+420 377 637 854

Anonymous

Mgr. Lucie Hajšmanová

Kontaktní osoba pro FPR

+420 377 637 737

Anonymous

Martina Eliášková

Kontaktní osoba pro FPE

+420 377 637 731

Anonymous

Jana Martínková

Kontaktní osoba pro FZS

+420 377 637 788

Anonymous

Jana Tomanová

Kontaktní osoba pro FEK Plzeň a FEK Cheb

+420 377 637 760