Identifikátory

Identifikátory slouží k identifikaci osob v digitálním prostředí. Jejich výhodou je jejich mezinárodní využití, jednoznačná identifikace autora a jejich persistentnost. Navíc pomáhají sdružit autora a výsledky jeho práce (články, projekty, žádosti o grant aj.), odstraňovat problémy s různými variantami jmen autorů a odlišit od sebe autory se stejnými jmény.

Aktualizaci e-mailové adresy mohou provádět publikující autoři ve svém profilu ve WoS, Scopus a ORCID dle postupu popsaném v této prezentaci [.pdf].

ORCID – Open Researcher & Contributor ID

Registrací autor získá svůj unikátní identifikátor a svůj profil (příklad: https://orcid.org/0000-0003-3788-2433)

Základní informace:

 • identifikátor využijete při zasílání článku do časopisu (vydavatelé vyžadující ORCID)
 • identifikátor slouží k udržování aktuálního přehledu publikací a projektů
 • identifikátor unifikuje a propojuje identifikátory databáze Web of Science (ResearcherID) a Scopus (AuthorID)
 • identifikátor usnadňuje sdílení profilu s ostatními vědci
 • identifikátor autorovi zůstane i při změně pracoviště či zaměstnavatele
 • identifikátor je nezávislý na producentech citačních databází a dalších nástrojů pro hodnocení vědy, je proto vhodný pro globální identifikaci autorů v grantových přihláškách, při zasílání rukopisů vydavatelům, v systémech hodnocení vědy aj.

Registrace:
https://orcid.org/register

Více informací:
https://orcid.org/about

Informace v češtině:
Výhody ORCID iD pro výzkumníky [youtube.com]
Jak získat ORCID iD a jak si chytře nastavit profil [youtube.com]

Podpora Scopus:
https://service.elsevier.com/app/answers/detail/a_id/11240/supporthub/scopus/related/1/

Propojení Scopusu s ORCID:
https://orcid.scopusfeedback.com/#/

Import publikací ze Scopusu do ORCID:
návod na import publikací ze Scopusu do ORCID [.pdf]

ORCID_banner

ResearcherID/Publons

ResearcherID je jednoznačný identifikátor autora pro správu publikací v databázi Web of Science na platformě Publons.

Základní informace:

 • slouží k vzájemné výměně dat mezi ORCID a ResearcherID
 • využijete ho k udržování aktuálního přehledu publikací a projektů
 • identifikátor autorovi zůstane i při změně pracoviště či zaměstnavatele
 • identifikátor usnadňuje sdílení profilu s ostatními vědci
 • prezentace Researcher ID (.ppt)

Registrace:
https://researchid.co/admin/register

Více informací:
https://publons.com

Scopus Author Identifier

Tento identifikátor je přidělován při zpracování záznamů publikací do databáze Scopus s cílem seskupit do jednoho autorského profilu všechny práce daného autora bez ohledu na varianty jména uváděné v publikacích.

Na rozdíl od ostatních identifikátorů si Scopus Author ID nezakládá sám autor, nýbrž zdrojová databáze Scopus. Autoři si mohou Scopus Author ID pouze spárovat s identifikátorem ORCID, případně žádat o opravy v rámci Scopus Author ID (typickou chybou je například založení duplicitních profilů jedinému autorovi ze strany Scopusu).

Více informací a nápověda.

V případě potřeby nás kontaktujte: podporavedy@uk.zcu.cz.