Article Processing Charge (APC)

Article Processing Charge neboli publikační poplatky hradí vydavateli časopisu náklady spojené s publikováním (recenzní řízení, tisk barevných obrázků) a nahrazují "klasický" model přeplatného časopisu. Částky APC se mohou lišit v závislosti na oboru či prestiži vydavatele a pohybují se v řádech stovek až tisíců EUR/USD. O tom, zda vydavatel požaduje zaplacení APC, by měl být autor vždy informován prostřednictvím webu nebo po kontaktu s redakcí.

OA časopisy vydávané státními institucemi, odbornými společnostmi, státními výzkumnými úřady často tento poplatek nepožadují nebo jej hradí z členských příspěvků (tento typ OA nazýváme platinum open access). Svým autorům instituce často také zřizují fond na podporu publikování, kdy jsou APC za autora hrazeny plně nebo platí alespoň část nákladů. Příkladem je projekt SCOAP3.

Řada vydavatelů umožňuje autorům volbu mezi předplaceným modelem, kdy náklady hradí instituce autora,  a hybridním modelem, kdy náklady hradí autor. V důsledku toho však často dochází k situacím, že jsou náklady na články hrazeny dvakrát, tj. jednou ve formě předplatného časopisu nebo databáze, která jej zpřístupňuje a podruhé ve formě APC za publikování článku. Nakladatelé pak často institucím nabízejí tzv. offseting, tedy slevy a vouchery na publikování, aby se zabránilo dvojitým platbám (double dipping).

Nenašli jste nakladatele, u kterého chce publikovat? Nevíte, jaký publikační poplatek vybírá Váš OA časopis? Napište nám: digknih@uk.zcu.cz.

Vydavatelé a APC

AIP Publishing

Seznam časopisů:
http://aip.scitation.org/

American Physical Society

DOAJ

Seznam časopisů:
https://doaj.org/

MDPI

Informace o APC:

https://www.mdpi.com/apc

ZČU je součástí Institutional Open Access Program, který autorům zajišťuje slevu na APC.

PLoS