Open Access literatura

OA časopisy

 • časopisy s okamžitým otevřeným přístupem
 • časopisy s časovým embargem = plné texty článků jsou přístupné až po skončení určité časové lhůty, zpravidla 6-12 měsíců
 • časopisy s hybridním modelem = nakladatel dává autorovi na výběr, zda svůj článek zpřístupní formou přeplatného (pro autora zdarma, placené pro čtenáře) nebo formou zaplacení APC (placené pro autora, pro čtenáře zdarma). Více informací o APC.

Základní vlastnosti:

 • plné texty těchto časopisů jsou otevřeně a bezplatně dostupné všem uživatelům
 • úroveň a kvalita OA časopisů je zajištěna recenzním řízením
 • copyright zůstává autorům

Seznam časopisů s otevřeným přístupem poskytuje databáze DOAJ, Národní knihovna ČR a agregátor Paperity.

Někteří nakladatelé zveřejňují seznam periodik, které vydávají v režimu OA:

Předplacené časopisy, které přešly na model OA.

Digitalizované časopisy a noviny:

OA časopis ZČU:

Plné texty článků najdete v Digitální knihovně.

České OA časopisy.

Politiku nakladatelů o otevřeném přístupu je možné dohledat v databázích SHERPA/ROMEO, ROAR, ROARMAP a OpenDOAR. Je-li časopis kompatibilní s Plan S lze dohledat na stránkách https://journalcheckertool.org/.

Jak založit časopis Open Access?

Pokud chcete založit nový open access časopis nebo vaše redakce přemýšlí o zpřístupnění časopisu open access, můžete využít redakční systém Open Journal Systems. Jedná se o open source software, ve kterém můžete spravovat a publikovat elektronické časopisy. Pomocí OJS lze publikovat plné texty článků, efektivně prezentovat časopis na webu a usnadňuje redakční procesy. Více informací o OJS v prezentaci.

Chcete, aby váš časopis byl zařazen do některé z prestižních databází? Seznamte se s podmínkami zařazení.

Pozor na tzv. predátorské časopisy.

OA knihy

Některé odborné recenzované knihy jsou rovněž vydávány v režimu open access. Knihy procházejí klasickým recenzním řízením.

Odborné Open Access knihy můžete najít v adresářích:

Volně dostupné elektronické verze odborných knih najdete v adresářích:

 Populárně-naučná literatura a beletrie je zařazena do:

Digitalizované knihy knihoven z celého světa (včetně Národní knihovny ČR) poskytuje služba Google Books a projekt Guttenberg.

OA repozitáře a www stránky

Elektronické kolekce vědeckých a akademických prací autorů z jedné instituce nebo oboru, volně dostupné prostřednictvím internetu.

 • institucionální repozitáře
 • oborové repozitáře
 • osobní stránky autora
 • profil autora v rámci trvalé vědecké sítě ResearchGate
 • generování osobních stránek v rámci institucionálního repozitáře
 • repozitář pro výzkumníky finacované z Gatesovy nadace Gates Open Research
 • databáze Scopus a Web of Science u článků zveřejňují informaci o otevřeném přístupu pomocí oranžového nápisu Open Access (Scopus) a nápisu Free Full Text from Publisher (WoS)

OA data

Ukládání výzkumných dat v otevřeném přístupu maximalizuje jejich využití a zajišťuje kvalitu výsledků výzkumu. Díky sdílení dat výzkumu lze tato data ověřit, schválit či použít v nových souvislostech. Open data mohou přispět ke zvýšení transparentnosti a efektivnosti práce, kdy nebudou stejné výzkumy prováděny znovu a to i v případě výsledků negativních výzkumů.

Otevřená data mohou zahrnovat netextový materiál jako mapy, genomy, chemické sloučeniny, matematické vzorce, lékařská data atd. V širším slova smyslu primární data ve formě faktů, pozorování, obrázků, výsledků počítačových programů, záznamů, měření a zkušeností, sekundární analýzy, vizualizace, modely, analytické nástroje, sbírky objektů nebo produktů. Data mohou mít číselnou, textovou, obrazovou nebo hmatatelnou podobu. Data mohou být zpracovaná, očištěná nebo v surovém stavu a uložena v libovolném formátu a na libovolném médiu. Open data jsou součástí širšího konceptu tzv. otevřené vědy. Evropská unie financovala dvouletý projekt FOSTER, který má pomoci vědcům přejít na open access. FOSTER připravuje výukové materiály a kurzy týkající se otevřeného přístupu.

Ne všechny výzkumné údaje však mohou být zpřístupněny veřejnosti. Je proto nutné zabezpečit citlivá data, autorská práva, patenty apod. Tvůrci dat často nevědí, že je vhodné stanovit podmínky pro vlastnictví, licencování a opětovné použití dat, což často vede ke znemožnění využití dat pro další účely. Jedním ze způsobu pro správu a ochranu dat je tzv.  Data Management Plan.  Tento plán, jak budou výzkumná data generována, organizována, sdílena a zabezpečena požaduje také projekt Horizont Evropa. Více informací o ukládání otevřených výzkumných dat v programu Horizont Evropa

Příklad otevřených dat ve vědě:

Zveřejňování dat je vyžadováno některými časopisy (např. Nature, The American Naturalist) či nakladateli (Public Library of Science). Datovou politiku časopisů lze dohled přes Nature portfolio

Zveřejňování dat by mělo být v souladu s tzv. FAIR principy, tj. že data budou vyhledatelná, přístupná, interoperatibilní a opětovně využitelná.

 1. Oborový https://www.re3data.org/browse/by-subject/
 2. Všeobecný http://www.zenodo.org/
 3. http://www.re3data.org/