Autorská práva a Open Access

Překážkou při vkládání publikovaných vědeckých prací do otevřených repozitářů jsou autorská a vlastnická práva (copyright). Míru ochrany svých prací si autor může zvolit licencemi Creative Commons a Science Commons. Vyřešit je potřeba jen práva nakladatelů.

Komerční vydavatelé vědecké literatury vyžadovali od autorů exkluzivní právo na vydání/zpřístupnění jejich prací. Tato praxe zabraňovala dalšímu zveřejnění a použití díla. Vlivem hnutí open access a aktivit publikujících autorů se začala praxe vydavatelů měnit. Někteří autoři-matematici např. podepsali Cost of Knowledge proti nakladatelství Elsevier, v San Franciscu vznikla iniciativa DORA, která požadovala lepší způsob hodnocení vědeckých výsledků, tj. neměřit kvantitu, ale kvalitu vědeckých výsledků. V ČR na tento problém upozorňuje Daniel Münich na svém blogu O hodnocení a financování vědy.

Dnes již většina vydavatelů autoarchivace v různých podobách umožňuje, někteří vydavatelé ale uplatňuji pro své časopisy různé politiky. Politiku nakladatelů je možné si ověřit přes databázi SHERPA/RoMEO.

schema_AO_02

Pokud autor licenční smlouvu ještě nepodepsal, lze k této smlouvě přidat dodatek a požádat o výjimku o autoarchivaci. Vzor výjimky je dostupný na http://sparc.arl.org/. Dodatek dle pravidel OpenAIRE naleznete zde.

Podrobnější popis autorsko-právní problematiky a služby SHERPA/RoMEO najdete přímo na stránkách a shrnutí podává článek Pavly Rygelové. Protože SHERPA/RoMEO je soustředěna především na anglo-americké prostředí, je ve Španělsku vytvářena obdobná databáze DULCINEA a Recolecta a v Německu DINI. Někteří čeští nakladatelé jsou v SHERPA/RoMEO uvedeni, zatím jich je jich, vzhledem k absenci vlastní open access politiky, velmi málo.

Pokud chcete další informace týkající se licencí či potřebujete pomoct při řešení licenčních smluv kontaktujte knihovnu digknih@uk.zcu.cz.

Licence Creative Commons

schema_AO_03

Užití Creative Commons licencí

schema_AO_04

Všechny národní verze CC licencí jsou k dispozici na www.creativecommons.cz/. Na těchto stránkách je možné si pomocí jednoduchých otázek nechat vygenerovat licenci, která je pro vás nejvhodnější.

Licence Science Commons

Science Commons je vedlejší projekt Creative Commons, spuštěný v roce 2005, zaměřený na oblast přírodních věd a především na oblast medicíny. SC licence navazuje na CC licenci a snaží se minimalizovat duplicitu výzkumných programů, minimalizovat prodlevu mezi objevem a jeho uveřejněním, odstranit překážky pro sdílení výsledků výzkumných činností mezi jednotlivými institucemi či zabránit roztříštěnosti relevantních informačních zdrojů.

Více informací o licencích podává článek Lukáše Grubera a článek sdružení Iuridicum Remedium.

Další licence otevřeného obsahu

  • Open Publication License
  • AgainstDRM licensce
  • GNU Free Documentation License
  • OpenGame License
  • Free ArtLicense