On-line kontrola plagiátorství – Similarity Check

On-line nástroj Similarity Check je nástroj na kontrolu plagiátorství spadající pod agenturu CrossRef.

Všem členským institucím je poskytován ze zvýhodněných finančních podmínek, avšak předpokládá se spolupráce vydavatele na tvorbě fulltextové databáze.

Similarity Check je využíván vydavateli odborné literatury napříč mezinárodním spektrem, díky čemuž dochází do jisté míry k ochraně dokumentů daného vydavatele, potažmo jeho autorů. Jelikož jsou texty vedeny v mezinárodní databázi, v rámci které jsou pak komparovány s ostatními studiemi, je pravděpodobnost, že dojde k jejich plagiátu, značně nízká.

Možnost kontroly plagiátorství se vztahuje pouze na ty dokumenty, kterým bylo přiděleno DOI a jsou tedy registrovány v agentuře CrossRef. ZČU je povinována zpřístupnit min. 90% těchto dokumentů, a to i v případě, že jsou plné texty zpoplatněny. Agentura CrossRef se zavazuje, že uživatelé nebudou touto cestou usilovat o jejich zpřístupnění.

Jelikož se jedná o rozhraní nad databází iThenticate, je možné kontrolovat pouze texty v anglickém jazyce.

Další informace ohledně Similarity Checku.

V případě zájmu o využívání Similarity Checku nás kontaktujte e-mailem (vydavatel@uk.zcu.cz) nebo telefonicky na čísle +420 377 631 950.

Formuláře a další informace