Hodnocení služeb Univerzitní knihovny

V letech 2008 a 2015 provedla Univerzitní knihovna průzkum hodnocení svých služeb. Výsledky těchto průzkumů naleznete v přiložených dokumentech níže. 

Hodnocení služeb Univerzitní knihovny 2015

V březnu 2015 realizovala Univerzitní knihovna ZČU průzkum hodnocení svých služeb. Důvodem byla snaha zjistit názor uživatelů na jednotlivé služby knihovny a také na jednotlivé provozy, aby naše úsilí o změnu a vývoj v této oblasti bylo v souladu s požadavky našich uživatelů. Podobnou anketu jsme provedli již v roce 2008 a získali tak i možnost cenného porovnání výsledků.

Pro realizaci ankety jsme využili webovou službu Survio. V této aplikaci byl sestaven dotazník, který jsme rozeslali potenciálním respondentům a zároveň prostřednictvím Survio proběhlo i vyhodnocení celé ankety. Rozeslali jsme 15 474 emailů s žádostí o vyplnění dotazníku (studenti i zaměstnanci ZČU + kontakty na čtenáře z knihovního systému Aleph). Vrátilo se nám 1358 vyplněných a platných dotazníků (v roce 2008 nám odpovědělo 1931 respondentů).

Všechny odpovědi jsou pro nás cennou zpětnou vazbou. Obecně uživatelé hodnotí služby v pozitivním smyslu. Velmi zjednodušeně by se jako nejlepší složky služeb daly označit pracovníci knihovny, její technické vybavení a celkové prostředí pro studium naopak nejméně pozitivně hodnotí uživatelé nedostatek knih k vypůjčení mimo knihovnu, neaktuálnost fondů v některých oborech a omezení výpůjčních lhůt u řady knih (např. nejčastěji knihy označené žlutým proužkem).

Zvláštní složku odpovědí pak tvoří „vzkazy“ knihovně, které uživatelé formulovali vlastními slovy a, které byly také součástí dotazníku, kde můžeme nalézt celou řadu zajímavých a inspirativních pozitivních námětů i kritických připomínek.

Výsledky ankety a odpovědi uživatelů jsou k dispozici níže. Děkujeme všem, kteří našli čas na vyplnění naší ankety a poskytli nám tak důležitou zpětnou vazbu pro naši práci.

Hodnocení služeb Univerzitní knihovny 2008