Realizované projekty

Revitalizace dílčích knihoven Univerzitní knihovny ZČU v Plzni

Registrační číslo projektu: CZ.06.04.04/00/22_002/0002275
Dotační program:  Integrovaný regionální operační program 2021–2027
Termín realizace: 1.12.2022 – 31.10.2024

EU-MMR-Barevne

Cíl projektu:

Cílem projektu je zlepšení přístupnosti a zajištění ochrany knihovních fondů a rozvoj odborné infrastruktury a vybavení dvou dílčích knihoven Univerzitní knihovny ZČU v Plzni – Pedagogické knihovny a Filozofické a právnické knihovny.

Realizované aktivity projektu:

Část I. – Revitalizace Pedagogické knihovny – úprava volného výběru i depozitáře, tj. nákup regálů dřevěných a kovových, trezorové skříně pro uložení starých a vzácných tisků, zabezpečovací branky a aktivátoru/deaktivátoru, šatních skříněk, nabíjecích kiosků, výpůjčního pultu, studijních a jiných stolků a dalšího vybavení pro pohodlí čtenářů (nika, sedací míč, sedací vak), pracovní a čtenářské židle, akustické křeslo, dotykové monitory pro umístění ve volném výběru.

Část II. – Revitalizace Filozofické a právnické knihovny – úprava volného výběru, tj. nákup regálů a dotykových monitorů.

Obě akce proběhnou v souladu s harmonogramem v době, kdy je v knihovnách omezený provoz. ZČU disponuje dostatečnými prostory a personálním zajištěním pro náhradní uskladnění knihovního fondu a pro zajištění údržbových a stěhovacích prací.

Část III. – Výměna oken Filozofické a právnické knihovny – dle harmonogramu plánována ve dvou etapách – 2023 – přízemí, 2024 – 2. a 3. podlaží. Nově osazená okna – dřevěná špaletová s čirým exteriérovým izolačním dvojsklem Dirherm 4-12-4 mm, tepelná propustnost max. U = 1,1 W/m2 K a tepelný rámeček. Práce bude provádět externí firma vybraná na základě veřejné zakázky. Celá akce je zkonzultována a schválena Národním památkovým ústavem.

Kontakt:

PhDr. Miloslava Faitová
e-mail: faitova@uk.zcu.cz
telefon: +420 377 637 700