Tiskové a reprografické služby pro uživatele knihovny

Na úvod

Tiskárny připojené do centrálního univerzitního tiskového systému (https://tisk.zcu.cz) jsou vybaveny terminálem s velkým barevným dotykovým displejem a  integrovanou čtečkou JIS karet.

Cena služby je odečtena z kreditu na účtu ISKaM, který se dá hotovostí doplnit na pobočkách univerzitních knihoven. Přehled všech možností pro dobití peněz na naleznete zde https://support.zcu.cz/index.php/JUK.

Informace o aktuálních cenách za tiskové a reprografické služby jsou uvedeny v ceníku.

Možnosti tisku

  • z počítačů v Orion rozhraní ve studovnách, veřejných učebnách nebo ze svého počítače. Uživatel se musí přihlásit svým Orion heslem.
  • přes web vložením souboru PDF nebo souboru s obrázkem na webu služby https://tisk.zcu.cz.
  • posláním souboru PDF na emailovou adresu lp@tisk.zcu.cz. Z doručené zprávy systém zpracuje jen přílohy PDF a uloží je do tiskové fronty odesilatele. Proto musí uživatel zprávu odesílat ze své univerzitní adresy.

Postup tisku

Uživatel přijde k jakékoliv tiskárně zapojené do systému, přiloží JIS kartu k terminálu, určí plátce tisku (u tisků pracovní povahy je to některé z pracovišť zaměstnance) a vybere úlohu, kterou chce tisknout.

Knižní skenery

Všem uživatelům Univerzitní knihovny jsou k dispozici 2 knižní skenery značky Bookeye 5 V3 Kiosk. Umožňují skenování knih a dokumentů do velikosti A3. Knihy se pokládají na rovnou plochu nebo je možné využít polohovatelnou knižní kolébku ve tvaru „V“. K dispozici je náhledová dotyková obrazovka a dotykový ovládací displej. Obsluha skeneru je poměrně jednoduchá, pro uložení dokumentů využijte flash disk nebo si zašlete dokument na svoji mailovou adresu. S obsluhou skeneru Vám rádi pomůžeme.

Skenery se nachází v Pedagogické knihovně (Klatovská 51), ve Filozofické a právnické knihovně (sady Pětatřicátníků 16) a v Knihovně Bory v kampusu univerzity na Borech.