Informační gramotnost

Informační gramotnost je schopnost vyhledat, vyhodnotit a efektivně využít informace.

Vyhledávání v on-line katalogu

Naučte se díky krátké prezentaci [.pptx] využívat všechny funkce našeho online katalogu Aleph. Ten umožňuje vyhledávat dokumenty ve fondu Univerzitní knihovny. Uživatel z něj má dále přístup do svého čtenářského konta a může sledovat stav svých výpůjček a rezervací nebo prodlužovat své výpůjčky.

Projekt ONLIFE

https://kisk.phil.muni.cz/onlife

ONLIFE je otevřený vzdělávací program pro podporu výuky informační gramotnosti.

Kurz Jak hledat informace

https://iva.k.utb.cz/kurzy/jak-hledat-informace/

Po absolvování tohoto kurzu byste měli získat dostatek znalostí, které využijete při hledání informací jak ve volných zdrojích na internetu, tak také v odborných elektronických informačních zdrojích – v databázích, digitálních knihovnách, katalozích apod. Seznámíte se se zásadami volby klíčových slov, tvorby vyhledávacího dotazu, rešerší a rešeršních (vyhledávacích) strategií.

Kurz připravila Knihovna Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.

Kurz Vyhledávání na internetu ve volně dostupných zdrojích

https://iva.k.utb.cz/kurzy/vyhledavani-na-internetu-ve-volne-dostupnych-zdrojich/

Jak se v takovém obrovském množství dat zorientovat a jak najít relevantní informaci? Jaký je rozdíl mezi vyhledávacím strojem a předmětovým katalogem, k čemu slouží metavyhledávače a co si představit pod pojmem neviditelný web? Jakou roli ve světě informací na internetu hrají sociální média a co je to real time vyhledávání? Nejen to se dozvíte po absolvování kurzu, který připravila Knihovna Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.