Vyhledávací nástroje

Z celé řady vyhledávacích nástrojů vybíráme:

Summon ZČU

https://zcu.summon.serialssolutions.com/

Vyhledávač tištěných i elektronických informačních zdrojů dostupných na Západočeské univerzitě.

Google Scholar

https://scholar.google.com

Google Scholar vyhledává vědecké, technické, lékařské informační zdroje – články, preprinty, kvalifikační práce, výzkumné zprávy, patenty aj. Není oborově ani jazykově omezen, lze vyhledávat odborné práce i v jiných jazycích než angličtině.

WolframAlpha

https://www.wolframalpha.com

Vyhledávač informací z oblasti matematiky, ekonomie, astronomie, kultury apod.

Knihovny.cz

https://www.knihovny.cz

Portál Knihovny.cz poskytuje jednotný přístup ke službám českých a moravských knihoven - komukoliv, odkudkoliv a kdykoliv. Na portálu můžete prohledávat katalogy všech zapojených knihoven z jediného vyhledávacího řádku.