Nabídka vzdělávacích akcí

Nabízíme školení jak pro vyučující, tak pro studenty. Témata školení jsou zaměřena na vyhledávání informací v katalozích i v elektronických informačních zdrojích, na problematiku citací literatury, na témata související s publikační činností a její evidencí, vyhledávání časopisů s impakt faktorem apod. Můžete si nás pozvat do svého předmětu, a my se při přednášce zaměříme na informační zdroje z vašeho oboru.

Přednášky v rámci odborných předmětů

Na základě požadavků vyučujících jsou připravovány jednorázové přednášky v rámci odborných předmětů. Nejčastějšími tématy jsou:

Elektronické informační zdroje

EIZ dostupné na ZČU. Vybereme pro Vás zdroje podle Vašeho odborného zaměření a přání. Rozsah: 2 hodiny.

Citace

Jak citovat použitou literaturu. Citace a parafráze. Odkazy v textu a bibliografické citace v soupisu literatury. Citace podle normy ISO 690. Co jsou to citační styly. Rozsah: 2 hodiny.

Jak na rešerši

Kde hledat. Jak sestavit dotaz. Volba rešeršní strategie. Rozsah: 2 hodiny.

On-line katalog Aleph

Vyhledávání literatury v katalogu. Čtenářské konto. Rezervace. Prodlužování výpůjček. Rozsah: 2 hodiny.

Open Access

Otevřený přístup k odborné literatuře. Co to je OA. Proč a kde publikovat v OA režimu. Rozsah: 2 hodiny.

Přednášky pro doktorandy

Na základě požadavků fakult připravuje UK přednášky s tématy souvisejícími s potřebami začínajících vědců:

  • WoS (Web of Science)
  • JCR (Journal Citation Reports)
  • Impakt faktor
  • H-index
  • RIV (Rejstřík informací o výsledcích)
  • apod.