Informační vzdělávání

Cílem informačního vzdělávání je usnadnit uživatelům práci s informacemi a učit je etickým zásadám psaní odborných textů.

Nabízíme

Úvodní přednášky pro studenty 1. ročníků:

  • seznámení se službami Univerzitní knihovny.

Tematicky zaměřené přednášky pro studenty bakalářských, magisterských a doktorandských programů:

  • informační zdroje pro vědu, výzkum a vzdělávání
  • informační podpora při psaní kvalifikačních prací
  • citování zdrojů

Semináře i webináře pro doktorandy, akademické a vědecké pracovníky:

  • podpora publikování
  • nástroje hodnocení vědy, bibliometrické indikátory
  • další aktuální témata

Obsah přednášek a seminářů se odvíjí od požadavků fakult. Vybrat je možné též ze stávající nabídky.

Nabízíme rovněž konzultace.

V případě zájmu nás kontaktujte: vzdelavani@uk.zcu.cz.