Poprvé v knihovně

 • U služby požádejte o registraci – podepíšete nám čtenářskou přihlášku
 • JIS karta slouží jako průkaz do všech knihoven a studoven ZČU
 • U pultu se vždy evidujte svou JIS kartou
 • Ve volném výběru jsou knihy řazeny tematicky, v rámci třídníku knihy řazeny abecedně podle názvu
 • Konkrétní knihu si vyhledejte v on-line katalogu na PC – je třeba znát třídník, ve kterém je kniha zařazena
 • Knihy se žlutým štítkem se půjčují jen přes noc, hodinu před zavřením knihovny
 • Celkem můžete mít půjčeno 30 knih
 • Výpůjční lhůta je různá – dozvíte se ji při půjčení (obvykle na měsíc nebo na semestr)

 • Knihy lze prodloužit maximálně na trojnásobek výpůjční lhůty, pokud je nepožaduje další čtenář
 • Knihy, které nejsou momentálně k dispozici, si můžete zarezervovat
 • Není možné půjčit si 2 nebo více stejných exemplářů
 • Na JIS si můžete uložit peníze na kopírování a tisk
 • Nevypůjčené knihy nepronášejte přes bezpečnostní branku
 • JIS karta je nepřenosná!
 • Nezapomeňte při odchodu z knihovny vrátit klíček od skříňky – skříňky slouží pouze návštěvníkům knihovny