COVID - Mimořádná opatření

Provoz od 13. září 2021

Od 13. září knihovna funguje ve standardní otevírací době.

Mimořádná opatření

Jsou přístupná studijní místa ve volném výběru, individuální studovny (knihovna Bory) a skupinové studovny (při dodržení pravidla 1 čtenář na 10 m2). Čtenáři jsou povinni dodržovat nařízená opatření, tj. 1 čtenář na 10 m2, dezinfekce rukou, respirátor třídy FFP2, rozestupy 1,5 m.

Pravidla poskytování služeb Univerzitní knihovny studentům

Půjčování

Čtenáři mohou navštívit knihovnu a sami si vybrat potřebnou literaturu. Počet návštěvníků v knihovně je omezen (1 čtenář na 10 m2), konkrétní informace jsou zveřejněny v každé odborné knihovně.

Vedle toho je možné objednat si část knih přímo z on-line katalogu (návod na práci s katalogem).

Při návštěvě knihovny je student povinen dodržovat všechna hygienická nařízení (dezinfekce rukou, respirátor třídy FFP2, rozestupy 1,5 m).

Vracení

Studenti mohou knihy vracet do biblioboxů nebo u výpůjčního pultu v příslušné dílčí knihovně. Pozor, standardně již nabíhají poplatky za pozdní vrácení.

Tiskové služby

Fungují bez omezení. Více informací v sekci Tiskové služby.

Elektronické informační zdroje

Studentům i akademickým a vědeckým pracovníkům doporučujeme využívat elektronické informační zdroje (e-knihy, e-články aj.) z pohodlí domova. 

Nákup knih

Knihy a další dokumenty lze objednávat tradiční cestou prostřednictvím Magionu. O vývoji objednávky, případně možnosti vyzvednutí rezervované knihy vás budou informovat pracovníci knihovny mailem. Bližší informace o nákupu knih naleznete na webu v sekci Nákup knih.

Meziknihovní výpůjční služba, rešeršní služby

Služby běží bez omezení, kontaktujte pracovníky knihovny na mailových adresách uvedených na webu v sekcích Meziknihovní výpůjční služba a Rešeršní služby.

Konzultační služby

Knihovna poskytuje konzultační služby (k problematice citací, využívání elektronických informačních zdrojů, psaní závěrečné práce, apod.) akademickým pracovníkům i studentům. Kontaktujte pracovníky knihovny na mailových adresách uvedených na webu v sekci Konzultační hodiny.

Evidence publikační činnosti

Evidence publikační činnosti probíhá bez omezení. Při odevzdání plných textů do knihovny preferujeme zaslání vnitřní poštou. Bližší informace o evidenci publikační činnosti naleznete na webu v sekci Publikační činnost.

Vydavatelská činnost

Prodejna skript na Borech je otevřena v klasické otevírací době:

po-pá 8.00-11.30 a 12.30-15.00

Knihy si můžete rovněž objednat přes e-shop vydavatelství. Publikace Vám rádi zašleme poštou až k Vám domů.

Ohledně žádostí o přidělení ISBN, vydání publikací, recenzního řízení, přidělení DOI apod. prosím kontaktujte kolegy z vydavatelství (vydavatel@uk.zcu.cz). Bližší informace o nabízených službách naleznete v sekci vydavatelství.

Napište nám ...

Pokud je to možné, preferujeme komunikaci mailem. V případě, že si nebudete jisti, na koho se obrátit, použijte mailovou adresu knihovna@uk.zcu.cz.

Vaše knihovna