Knihovna Bory

Virtuální prohlídka knihovny

Ještě jste u nás nebyli? Máte možnost prohlédnout si naši knihovnu z pohodlí Vašeho domova. Připravili jsme pro Vás virtuální prohlídku knihovny!

Fond a zaměření knihovny

Knihovna Bory poskytuje služby hlavně fakultám a útvarům v kampusu na Borech (FAV, FST, FEK, FEL, FDU a ÚJP). Tomu odpovídá většinové zaměření fondu dokumentů a elektronických informačních zdrojů rozdělené podle jednotlivých oborů.

Knižní fond je přístupný ve volném výběru v 2.NP nebo po objednání ze skladu. Periodika, denní tisk, publikační činnost zaměstnanců ZČU jsou pouze k prezenčnímu studiu.

Vysokoškolské kvalifikační práce jsou dostupné prezenčně (r. 2002-2020) po objednání ze skladu. Práce obhájené v roce 2012 a později jsou přístupné ve fulltextu v Digitální knihovně ZČU (vyjma prací, jimž byla udělena výjimka děkana). Od roku 2021 jsou VŠKP pouze v elektronické podobě.

V knihovně je možné absolvovat on-line kurz rychlého čtení Rozečti.se. Kurz je dostupný ze všech PC v knihovně.

BOR

Volný výběr knih a studovny

Výpůjční protokol a studovna periodik

 • otevírací doba, adresa: Univerzitní 18, Plzeň
 • e-mail: pujcbor@uk.zcu.cz , telefon: +420 377 637 755
 • 1. NP, místnost UB111
 • výpůjční a referenční služby, samoobslužné výpůjční zařízení selfcheck
 • půjčování klíčů od šatních skříněk a studoven v 1.NP, prezenční výpůjčky notebooků, dataprojektorů, podsedáků a her
 • prodej drobných kancelářských potřeb, výdej z e-shopu Vydavatelství ZČU, nabíjení JIS karet
 • platba přes platební terminál
 • periodika a denní tisk (prezenčně)
 • přehled novinek ve fondu knihovny
 • 20 studijních míst, 3 PC (online katalog, tisk)
 • 2 multifunkční zařízení (kopie, tisk, skenování)
 • samoobslužná kroužková vazba, laminování dokumentů

Volný výběr a studovna

 • 2. NP, místnost UB211
 • informační pult - metodická pomoc při vyhledávání v databázích a řešeršní služba
 • 218 studijních míst z toho 36 počítačových
 • počítače s přístupem do norem ČSN, DNNT, Lexikonu kovů, databáze Albertina- Firemní monitor
 • 1 multifunkční zařízení (kopie, tisk, skenování)

Sklad

 • fond publikační činnosti, vysokoškolské kvalifikační práce (2002-2020, prezenčně), archiv periodik
 • tituly ze skladu, které nejsou k dispozici ve volném výběru, jsou dostupné po objednání z online katalogu Aleph nebo přímo u výpůjčního pultu

Týmové a individuální studovny

 • 1. NP vstupní hala - 3 týmové studovny pro 9-12 osob
 • 2. NP - 2 týmové studovny s počítačem (UB228 interaktivní tabule) pro 11-15 osob; 9 individuálních studoven, 4 z nich jsou  vybaveny PC
 • studovny lze rezervovat telefonicky, mailem, nebo osobně u výpůjčního pultu
 • v individuálních studovnách č. 230, 232 a 233 je dostupný on-line kurz rychlého čtení Rozečti.se

Vstupní hala s recepcí

 • otevírací doba
 • 1. NP, místnost UB113
 • relaxační zóna a kavárna
 • 1 multifunkční zařízení (kopie, tisk, skenování)
 • počítačová učebna UB106