Pedagogická knihovna

Fond a zaměření knihovny

 • Pedagogika, výchova, vzdělávání
 • Čeština, jazyk a literatura
 • Učebnice pro ZŠ a gymnázia
 • Psychologie
 • Biologické vědy
 • Tělesná výchova a sport
 • Ostatní společenské a přírodovědné obory

Publikační činnost pracovníku FPE od roku 1997.

Databáze závěrečných kvalifikačních prací FPE z let 1992-2001 přístupná na počítači u výpůjčního pultu.

Historický fond z depozitáře přístupný pouze prezenčně do studovny.

V knihovně je možné absolvovat on-line kurz rychlého čtení Rozečti.se. Kurz je dostupný ze všech PC v knihovně.

PED

Volný výběr knih a studovny

Volný výběr a studovna Klatovská

 • otevírací doba
 • telefon: +420 377 637 733
 • adresa: Klatovská 51, Plzeň
 • e-mail: pujcped@uk.zcu.cz
 • přízemí, místnost KL108
 • přehled novinek ve fondu knihovny
 • 48 studijních míst z toho 13 počítačových
 • 5 počítačových stanic s přístupem do katalogu ALEPH a COMDAT
 • terminál pro přístup k DNNT
 • 3 kopírky, tiskárna
 • platby přes platební terminál
 • knižní skener

Depozitář Klatovská

 • tituly z depozitáře, které nejsou k dispozici ve volném výběru nebo ve studovnách, jsou dostupné po objednání z katalogu Aleph nebo přímo u výpůjčního pultu

Studovna Chodské 

Týmová studovna Klatovská