Filozofická a právnická knihovna

Virtuální prohlídka knihovny

Ještě jste u nás nebyli? Máte možnost prohlédnout si naši knihovnu z pohodlí Vašeho domova. Připravili jsme pro Vás virtuální prohlídku knihovny!

Fond a zaměření knihovny

Filozofická a právnická knihovna buduje knihovní fond s ohledem na studijní obory obou uvedených fakult.

Knižní fond je přístupný ve volných výběrech nebo po objednání ze skladu. Periodika, denní tisk, publikační činnost zaměstnanců ZČU jsou pouze k prezenčnímu studiu.

Vysokoškolské kvalifikační práce - v knihovně jsou uchovávány práce studentů Fakulty právnické. Práce obhájené v roce 2012 a později jsou přístupné ve fulltextu v Digitální knihovně ZČU (vyjma prací, jimž byla udělena výjimka děkana). Od roku 2021 jsou VŠKP pouze v elektronické podobě.

V knihovně je možné absolvovat on-line kurz rychlého čtení Rozečti.se. Kurz je dostupný ze všech PC v knihovně.

PRA

Volný výběr knih a studovny

Výpůjční protokol

 • otevírací doba
 • telefon: +420 377 637 744
 • adresa: sady Pětatřicátníků 16, Plzeň
 • e-mail: pujcpra@uk.zcu.cz
 • přízemí
 • půjčování, vracení, rezervace
 • přehled novinek ve fondu knihovny
 • systém SafeQ (možnost dobití JIS karty za hotovost nebo přes platební terminál)
 • 1 multifunkční zařízení v systému SafeQ (černobílý a barevný tisk, kopírování, skenování až do formátu A3)
 • 1 tiskárna černobílá
 • 1 PC bezdotykový s přístupem do katalogu
 • samoobslužné výpůjční zařízení selfcheck
 • samoobslužná kroužková vazba

Depozitáře

 • tituly, které nejsou k dispozici ve volném výběru nebo ve studovnách, jsou dostupné po objednání z katalogu Aleph nebo přímo u výpůčního pultu

Volný výběr

 • otevírací doba
 • telefon: +420 377 637 777
 • adresa: sady Pětatřicátníků 16, Plzeň
 • e-mail: studpra@uk.zcu.cz
 • 1. poschodí - volný výběr knih
 • 17 studijních míst z toho 8 vybavených PC
 • 1 multifunkční zařízení v systému SafeQ (černobílý a barevný tisk, kopírování, skenování až do formátu A3)
 • 1 PC bezdotykový s přístupem do katalogu

Volný výběr a studovna periodik

 • otevírací doba
 • telefon: +420 377 637 844
 • adresa: sady Pětatřicátníků 16, Plzeň
 • e-mail: studpra@uk.zcu.cz
 • 2. poschodí - volný výběr knih
 • prezenční studium - periodika, denní tisk, sborníky oboru archeologie
 • 49 studijních míst z toho 9 vybavených PC
 • 1 multifunkční zařízení v systému SafeQ (černobílý a barevný tisk, kopírování, skenování až do formátu A3),
 • 1 tiskárna černobílá
 • 1 PC bezdotykový s přístupem do katalogu
 • knižní skener

Týmové studovny

 • otevírací doba
 • 1. poschodí, 2. poschodí, 
 • rezervace: osobně, na tel. +420 377 637 744 nebo e-mailem: pujcpra@uk.zcu.cz
 • v každé 10 studijních míst a 1 PC,ve 2. poschodí terminál pro přístup k DNNT

Klubovna

 • přízemí
 • 15 míst
 • místo pro relaxaci, občerstvení, případně studentské akce (po dohodě s knihovnou)