Zařazení časopisu do databáze Scopus

Zařazení časopisu do Scopus

Před samotnou evaluací můžete také požádat o nezávaznou preevaluaci. Vydavatel posoudí základní formální a bibliometrická kritéria a dá Vám základní zpětnou vazbu. Preevaluace je méně časově náročná než evaluace, není závazná, z neśpěšné preevaluace neplynou žádná omezení. Je to pouze informativní nástroj pro základní zpětnou vazbu od producenta Scopus. Informace i s odkazem na preevaluační formulář naleznete na uvedených čekých stránkách společnosti Elsevier.

Kritéria hodnocení

Vydavatelství Elsevier uplatňuje následující pravidla pro zařazení časopisu do databáze Scopus:

 • Názvy a abstrakta v anglickém jazyce
 • Všechny citační reference v latince
 • Existence redakčního konceptu/politiky vydávání časopisu
 • Prohlášení o publikační etice (Publication Ethics and Publication Malpractice Statements)
 • Úroveň recenzování (peer-review)
 • Geografická pestrost redaktorů a autorů (mezinárodní složení redakční rady, mezinárodní autoři, resp. autoři z různých institucí)

Obsah titulu

 • Akademický přínos oboru
 • Srozumitelnost abstraktů
 • Soulad článků s tématem/oborem časopisu
 • Srozumitelnost článků

Citovanost

 • Citovanost redaktorů časopisu ve Scopusu
 • Citovanost článků z časopisu ve Scopusu

Pravidelnost vydávání

 • Pravidelné vydávání bez zpoždění

Přístupnost

 • Obsah je dostupný online
 • Homepage titulu je dostupná také v angličtině
 • Úroveň homepage

Webová stránka časopisu

 • Jména šéfredaktora, editorů, seznam členů redakční rady, popř. dalších spolupracovníků
 • Pokyny pro autory, informace o způsobu zaslání článku do redakce, způsob komunikace s redakcí a kritéria posuzování článku
 • Informace o recenzním řízení
 • Prohlášení o publikační etice vč. postihu za její nedodržení
 • V případě možnosti Open Access publikování – výše publikačního poplatku
 • Informace o dostupnosti plných textů
 • Informace o vydavateli

Postup podání žádosti o zařazení titulu do Scopus

Pro podání žádosti o zařazení tištěného nebo elektronického časopisu do Scopus je nutné pouze vyplnit formulář na webových stránkách producenta.

Více informací zde:
https://www.elsevier.com/solutions/scopus/how-scopus-works/content/content-policy-and-selection

V případě potřeby nás kontaktujte: podporavedy@uk.zcu.cz.