Tiráž publikace

Tiráž publikace má dle ustanovení zákona č. 37/1995 Sb. o neperiodických publikacích následující povinné údaje:

 • autor
 • název publikace
 • překladatel (jde-li o překlad)
 • název nakladatelství a adresa
 • jméno a adresa tiskárny (nejde-li o e-knihu)
 • rok vydání
 • originální název díla a původního nakladatele (jde-li o překlad)

Mezi další doporučené nepovinné údaje patří:

 • číslo vydání
 • počet stran
 • výše nákladu
 • případně editora/editory

Vzorové tiráže

NÁZEV / TITLE

Autor / Author:
XXX

Recenzenti / Reviewers:
XXX

Překlad / Translation:
XXX

Jazyková korektura / Proofreading:
XXX

Grafický návrh přebalu / Graphic cover design:
XXX

Typografická úprava / Typographic layout:
XXX

Vydání publikace bylo schváleno Vědeckou redakcí Západočeské univerzity v Plzni.
Approved by the Scientific editorial board of University of West Bohemia in Pilsen.

Vydala / Published by:
Západočeská univerzita v Plzni
Univerzitní 8, 301 00 Plzeň

Vytiskl / Printed by:
XXX

Vydání / Edition:
XXX

Počet stran / Pages:
XXX

Pořadové číslo / Number of publication:
XXXX

Ediční číslo / Edition number:
XX-XXX-XX

Plzeň / Pilsen 202X

ISBN 978-80-261-XXXX-X

© Západočeská univerzita v Plzni / University of West Bohemia in Pilsen

NÁZEV / TITLE

Autor či Editor / Author or Editor:
XXX

Recenzenti / Reviewers:
XXX

Překlad / Translation:
XXX

Jazyková korektura / Proofreading:
XXX

Grafický návrh přebalu / Graphic cover design:
XXX

Typografická úprava / Typographic layout:
XXX

Vydala / Published by:
Západočeská univerzita v Plzni
Univerzitní 8, 301 00 Plzeň

Vytiskl / Printed by:
XXX

Vydání / Edition:
XXX

Počet stran / Pages:
XXX

Plzeň / Pilsen 202X

ISBN 978-80-261-XXXX-X

© Západočeská univerzita v Plzni / University of West Bohemia in Pilsen