Knihovna zdravotnických studií

Virtuální prohlídka knihovny

Ještě jste u nás nebyli? Máte možnost prohlédnout si naši knihovnu z pohodlí Vašeho domova. Připravili jsme pro Vás virtuální prohlídku knihovny!

Fond a zaměření knihovny

Knihovna zdravotnických studií byla otevřena v září 2008 a je zde umístěno více jak 21 tisíc svazků knih a bakalářských a diplomových prací studentů Fakulty zdravotnických studií. Obhájené kvalifikační práce do roku 2011 jsou umístěny ve skladu knihovny a od roku 2012 jsou přístupné bez omezení ve fulltextu v Digitální knihovně ZČU (kromě prací, jimž byla udělena výjimka děkana).

Zaměření knižního fondu odpovídá oborům, které se vyučují na Fakultě zdravotnických studií. Je zde k dispozici odborná literatura k oborům Fyzioterapie, Ergoterapie, Ortotika-protetika, Všeobecné ošetřovatelství, Porodní asistence, Radiologická asistence, Zdravotnické záchranářství a Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví.

K těmto oborům jsou v knihovně též k dispozici periodika se zdravotnickým zaměřením.

Publikační činnost zaměstnanců FZS je evidována knihovnou a je možnost si ji vypůjčit prezenčně.

Knižní fond je zprostředkován formou volného výběru, kde jsou i základní skripta pro výuku všech oborů. Přílohy knih jsou k dispozici u výpůjčního pultu.

ZDR

Výpůjční protokol a studovna