Ekonomická knihovna Cheb

Virtuální prohlídka knihovny

Ještě jste u nás nebyli? Máte možnost prohlédnout si naši knihovnu z pohodlí Vašeho domova. Připravili jsme pro Vás virtuální prohlídku knihovny!

Fond a zaměření knihovny

Ekonomická knihovna v Chebu slouží polovině Ekonomické fakulty ZČU a malé části Pedagogické fakulty ZČU.

Knižní fond je přístupný ve volném výběru a starší literatura je v archvivu – vypůjčení je na požádání. Periodika, denní tisk, publikační činnost zaměstnanců FEK ZČU jsou pouze k prezenčnímu studiu.

Vysokoškolské kvalifikační práce - v knihovně jsou uchovávány práce studentů Ekonomické fakulty (pobočka Cheb). Práce obhájené od roku 2012 a později jsou přístupné ve fulltextu v Digitální knihovně ZČU (vyjma prací, jimž byla udělena výjimka děkana). Od roku 2021 jsou VŠKP pouze v elektronické podobě.

EKO

Volný výběr knih a studovny

  • otevírací doba
  • telefon: +420 377 637 766
  • adresa: Hradební 22, Cheb
  • e-mail: pujceko@uk.zcu.cz
  • 28 studjních míst, z toho 7 s PC
  • 1 multifunkční zařízení (černobílý a barevný tisk, kopírování, skenování až do formátu A3), 1 tiskárna barevná, 1 tiskárna černobílá, scaner formát A4
  • 1 PC s přístupem do katalogu
  • samoobslužná kroužková vazba