Podmínky zařazení sborníku do Scopus

Zařazení sborníku do Scopus

Pro zařazení sborníku do Scopus se uplatňují stejná kritéria jako pro časopis. Navrhované sborníky musí být také "periodické publikace", tj. musí vycházet alespoň 1x ročně pod jedním názvem a musí mít přidělené číslo ISSN. Může jít například o sérii sborníků, které vycházejí každý rok. Forma vydávání nerozhoduje, lze je vydávat tištěně i online. Každý samostatný sborník může mít navíc vlastní název i ISBN.

K přihlašování sborníků uvádí Elsevier na českých stránkách tuto poznámku:

V současné chvíli se pracuje na projektu rozšíření přijímání sborníků z konference do Scopus, především z oblastí technických věd. Výběr je založen na ověřených seznamech renomovaných sborníků z konferencí. Bohužel, sborníky z individuáních konferencí nemohou být navrženy. Nicméně, je možné navrhnout seriálové sborníky (tj. ty, které mají registrované ISSN).

Podrobné informace zde:
https://www.elsevier.com/solutions/scopus/how-scopus-works/content/content-policy-and-selection

V případě potřeby nás kontaktujte: podporavedy@uk.zcu.cz.