Podmínky zařazení sborníku do Web of Science

Sborníky publikované v časopise

Pokud je daný časopis již zahrnut ve WoS, je sborník do WoS zahrnut automaticky. Pokud časopis není zahrnut ve WoS, vztahují se na něj pravidla pro zahrnutí časopisu do WoS.

Samostatně publikované sborníky

Clarivate Analytics je v kontaktu s některými nejprestižnějšími institucemi, které pořádají odborné konference a/nebo vydávají sborníky. Proto jsou sborníky z některých konferencí excerpovány mnohem rychleji než jiné. Sborníky z opakovaně pořádaných konferencí NEJSOU běžně automaticky zařazovány. Je nutné žádat o zařazení každého sborníku zvlášť.

ROČNĚ může Clarivate Analytics zařadit pouze 12 000 sborníků. Počet požadavků je však okolo 100 000 titulů/rok.

Kritéria pro sborník jsou velmi podobná kritériím pro zahrnutí časopisu do WoS.

Formální náležitosti

 • Obdobné kritériím pro časopisy
 • Sborník musí obsahovat plné texty příspěvků, nejen abstrakty
 • Zkoumá se dodržení: stránkování, včasnost vydání, dodržení mezinárodních publikačních standardů
 • 3 informace jsou nutné v angličtině: název, abstrakt, klíčová slova
 • Plné texty příspěvků musí být recenzované a tato informace musí být ve sborníku uvedena (!); popřípadě je tuto informaci nutné uvést v průvodním dopise
 • Clarivate Analytics nezkoumá, zda jsou příspěvky recenzované, ale informace o recenzování si může vyžádat
 • Často je kladem důraz na první dojem ze sborníku

Obsahové náležitosti

 • Prezentování významných a kvalitních výsledků aktuálního výzkumu
 • Obsahový přínos pro WoS, pro daný obor, pro region
 • Prioritu mají:
  • opakující se konference, ale nemají vždy záruku přijetí (!)
  • konference sponzorované prestižními vědeckými společnostmi
 • Důraz je také kladen na kvalitní reference

Další informace

 • Pro technické a přírodní vědy jsou hodnoceny maximálně 4 roky staré sborníky!
 • Sborník musí obsahovat údaje o konferenci – místo a datum konání!
 • Preferovány jsou online sborníky, popřípadě tištěné sborníky; sborníky na CD přijímány nejsou PDF soubory nesmějí být uzamčené (Clarivate Analytics neumí uzamčené soubory zpracovat)
 • Hodnocení sborníků probíhá průběžně, lhůta pro posouzení je až 6 měsíců (dle zkušenosti bývá delší, až 1–1,5 roku)
 • Pokud sborník není zamítnut a nevejde se do kvóty pro daný rok, je postoupen k posouzení v následujícím roce

Postup podání žádosti

Tištěný sborník zašlete na korespondenční adresu:

Publication Processing
Clarivate Analytics
1500 Spring Garden Street
Fourth Floor
Philadelphia, PA 19130
USA

Elektronický sborník (formát .xml, .pdf) zašlete e-mailem na: ts.proceedings(at)thomsonreuters.com

Žádost o zahrnutí série konferencí do WoS zašlete e-mailem na: ts.proceedings(at)thomsonreuters.com

Více informací zde:
http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/cpci/cpciessay/

V případě potřeby nás kontaktujte: podporavedy@uk.zcu.cz.